Bouwblik op morgen

Op de eerste dag van de Provada werd een belangwekkende samenwerking gelanceerd die de bouwsector in Nederland wil transformeren. Zes jonge talenten van de meest toonaangevende bouwbedrijven - TBI, Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans en VolkerWessels - hebben de handen ineengeslagen en gezamenlijk het samenwerkingsconvenant 'Bouwblik op Morgen' ondertekend. Minister Hugo de Jonge sprak zijn steun uit over dit initiatief tijdens de ondertekening en sloeg op de gong om dit moment kracht bij te zetten.

In de huidige uitdagende markt is samenwerking van onschatbare waarde. Daarom hebben deze jonge bouwers het initiatief genomen om het convenant 'Bouwblik op Morgen' op te stellen. Dit convenant roept op voor een cultuur van openheid, transparantie en vertrouwen tussen de betrokken bedrijven en markeert een eerste stap naar meer verbinding en samenwerking binnen de bouwsector.

Constructieve bijdrage aan de sector

“Als jonge bouwers zijn we vastberaden om een positieve en constructieve bijdrage te leveren aan de bouwsector. We beseffen dat wij degenen zijn die onze toekomst vormgeven. Met het ondertekenen van het convenant 'Bouwblik op Morgen' hebben we de volgende afspraken gemaakt om onze stem te laten horen: Bouwblik op Morgen wordt een jaarlijks terugkerende bijeenkomst voor jonge talenten van grote bouwbedrijven. We zullen kenniskringen opstarten rondom specifieke thema's om dieper op onderwerpen in te gaan met peers van andere bedrijven. Daarnaast streven we ernaar om actief het perspectief van jonge bouwers te delen.” aldus één van de jonge ondertekenaars. 

Gezonde, duurzame leefomgeving

Het perspectief van de jonge bouwers is gericht op het creëren van een gezonde, duurzame leefomgeving. Tijdens het evenement Bouwblik op Morgen 2023 hebben meer dan 100 jonge talenten van de grote bouwbedrijven gezamenlijk een perspectief ontwikkeld. Zo pleiten ze onder andere voor een autoluwe stad en de heroverweging van de grote rol die de auto speelt. Ook benoemen ze oplossingsrichtingen zoals stimuleren van betaalbare en kleinere woningen met minder milieu-impact per unit. Ze geloven dat biobased bouwen en de eerlijke beprijzen van CO2 uitstoot gaat bijdragen om de sector CO2 neutraal te maken. De jonge generatie wil radicaal gaan vergroenen en benadrukt de kracht van digitalisering en innovatie en het belang van toekomstbestendig bouwen.

Het belang van samenwerken

Minister Hugo de Jonge, die aanwezig was bij de ondertekeningsceremonie, prees de inzet en het initiatief van deze jonge bouwers. Hij benadrukte het belang van samenwerking en innovatie in de bouwsector en toonde zijn steun voor 'Bouwblik op Morgen'. De minister sprak zijn vertrouwen uit in de positieve veranderingen die deze samenwerking zal brengen en benadrukte het belang van een duurzaam en inclusief Nederland. Hij gaf aan binnenkort graag in gesprek te gaan met deze jonge generatie bouwers.
De lancering van 'Bouwblik op Morgen' markeert een belangrijk keerpunt in de bouwsector. Het laat zien dat de jonge generatie bouwers vastbesloten is om verandering teweeg te brengen en de sector naar een hoger niveau te tillen. Met dit convenant hopen ze niet alleen op meer verbinding en samenwerking binnen de bouwsector, maar ook op een positieve en blijvende impact op de bouwsector.

Bron: Ballast Nedam 

Stuur artikel door