Maak de toekomst

Missie en activiteiten TBI Acdmy

Missie

TBI acdmy faciliteert de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers aan de opleidingsprogramma’s, zodat zij succesvol functioneren, bijdragen aan de missie van TBI en kunnen doorgroeien naar een van de sleutelposities binnen de TBI bedrijven.

Activiteiten

Bevorderen van onderlinge samenwerking, door het creëren van
een ontmoetingsplatform voor de TBI bedrijven 

  • Ontwikkelen en aanbieden van hoogwaardige opleidingsmodules
  • Organiseren van thematische workshops
  • Ondersteunen bij individuele ontwikkeling