Maarten Rexwinkel, deelnemer Top-programma

Wie ben je en wat heb je gestudeerd?

Ik ben Maarten Rexwinkel, momenteel Hoofd Bedrijfsontwikkeling en Strategie bij Mobilis B.V. Daarnaast vervul ik nog de taak van contractmanager binnen Mobilis. Ik heb aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen Civiele Techniek gestudeerd, het vakgebied waar ik nu ook werkzaam in ben.

Hoe heb je het TBI Acdmy top-programma ervaren?

Kortweg als een verrijking van mijzelf. Ik hou er van om vooruit te kijken en bezig te zijn met ontwikkeling in de breedste zin. Door de verdiepende inhoudelijke modules aan de Erasmus Universiteit in het eerste deel van het programma en de zelfreflectie in het tweede deel van het programma kun je stellen dat je jezelf op een trede hoger weet te brengen. Daarnaast, is het met een leuke groep, ook goed discussiëren over ontwikkelingen binnen TBI en TBI ondernemingen. Het gras bij de buren is niet groener, maar even groen zo blijkt. Als mij gevraagd word wat het meest blijft hangen is het toch het positieve groepsproces en de mogelijkheden en onmogelijkheden van het samenwerken.

Welke opdrachten heb je gedaan?

Kijkende naar mijn functie als contractmanager heb ik mij beziggehouden met de mooiste Mobilis projecten. Bijvoorbeeld het project Rotterdam Centraal was niet alleen qua projectuitstraling een prachtig werk, maar ook contractueel erg listig en uitdagend. Dagelijks iedereen uitleggen hoe het contract bedoeld is en waar de relevante passages zijn opgenomen, en dat dan direct te kunnen koppelen aan de werkzaamheden buiten en het projectresultaat is erg leuk. Als contractmanager zit je dus enerzijds met je neus in de papieren, terwijl de werkelijkheid van de bouwplaats zich anderzijds om je heen afspeelt.

Waar ben je trots op?

Vanuit de onderneming gezien zijn dat toch vooral de mooie projecten die we weten te realiseren. Vooral als buitenstaanders vragen mij hoe en waarom vragen gaan stellen merk ik dat we als Mobilis, maar TBI in zijn geheel echt mooie dingen van een papieren/ digitale werkelijkheid weten om te zetten in echte objecten. Kortom, we laten echt iets na. Het gevoel hebben invloed te kunnen uitoefenen op het resultaat van die projecten maakt me echt trots.

Wat vind je leuk aan je baan?

Het bezig zijn met enerzijds de mensen en de organisatie en anderzijds de techniek en het bouwen maakt mijn baan interessant. Geen enkele dag is hetzelfde. En zoals ik al aangaf zijn de dagelijkse werkzaamheden er op gericht om voorruit te komen. Is het niet qua ontwikkeling van de onderneming, dan is het wel het proberen te verbeteren van het resultaat. Het hele pallet van diverse typen mensen en diverse typen opdrachten en het hebben van invloed maakt mijn baan binnen Mobilis(naar mijn mening) tot één van de leukste.

Hoe ervaar je de cultuur bij TBI?

Als ik er één woord op zou moeten plakken dan is het familiair. Binnen die familie van bedrijven is het prettig samenwerken en discussiëren, maar soms ontbreekt ook een stukje zakelijkheid. Iets meer zakelijkheid, professionele samenwerking op basis van intra-concern achtige ‘zakendeals’ die gericht zijn op het overall resultaat van de holding, zou wat mij betreft een stap vooruit zijn. Echter het eigen karakter van de bedrijven moeten we daarbij niet uit het oog verliezen. Die hebben ons tenslotte gebracht waar we nu zijn.

Wat zijn je verdere ambities bij TBI?

Ik wil vooral mijzelf blijven ontwikkelen in de breedste zin. Meer vaardigheden krijgen, maar bovenal ervaring opdoen is noodzakelijk om ambities waar te kunnen. Momenteel ben ik vooral ervaring aan het opdoen in mijn nieuwe rol binnen Mobilis.

Waarom raad jij anderen het TBI Acdmy top-programma aan?

Het geeft je veel inzicht in jezelf en in de onderneming TBI. Door de frequentie van de modules, maar ook het bewust uit de dagelijkse werkzaamheden te stappen geeft je anders dan welk programma ook, meer inzicht. Je open stellen voor anderen, de mening van anderen, maar ook zien dat anderen dit doen richting jou, geeft een diepgang die met een andere opleiding wellicht niet mogelijk is. Door dit bovendien te doen met in het begin nog vreemde collega’s binnen TBI, maakt dat je gaandeweg de andere personen leert kennen, maar tevens hun rollen en posities binnen de TBI ondernemingen leert kennen.