Legal

TBI is een groep van techniek-, bouw- en infra-ondernemingen met hart voor de maatschappij. Twintig bedrijven die samen én los van elkaar de toekomst maken. Die onze leefomgeving op duurzame wijze vernieuwen, inrichten en onderhouden. Verspreid over tientallen kantoorlocaties en honderden projectlocaties door het hele land.

Disclaimer

Alle informatie op de website van TBI Holdings B.V. heeft een informatief karakter. Alhoewel TBI Holdings B.V. getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garandeert TBI Holdings B.V. niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. TBI Holdings B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat TBI Holdings B.V. voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan TBI Holdings B.V.

Op deze website staan diverse links naar websites die niet van TBI Holdings B.V. zijn. TBI Holdings B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van andere websites.