Jong TBI Projectbezoek EPO New Main

We blikken terug op een succesvol, leerzaam, maar vooral ook leuk, locatiebezoek aan het project EPO – New Main! EPO is één van de grootste bouwprojecten in Nederland in zijn soort en is in de markt gezet met een Design & Construct contract. De opdracht is in handen van het consortium New Main B.V., bestaande uit J.P. van Eesteren (bouw) en Croonwolter&dros (E&W-installaties). Dit is het grootste project onder de noemer TBI Integraal en sluit daarmee direct aan op het thema van de dag: integraliteit.

De inleiding werd verzorgd door Michel Hoogendoorn, projectdirecteur van EPO New Main én directeur van TBI Integraal. Michel benadrukt dat goed samenwerken en blijven communiceren tussen de disciplines een succesfactor voor het slagen van het project is. Mede daarom zit het gehele team samen in één kantoor en wordt er met een integraal BIM model gewerkt.

Bij binnenkomst werd iedereen gevraagd om een QR-code (zie Media) te scannen welke linkte naar de “Mentimeter”. Deze tool maakt het mogelijk om te reageren op vragen in de presentatie, waarbij de antwoorden direct zichtbaar worden in de presentatie. Martijn Rog gebruikte dit aan het begin van zijn presentatie om te inventariseren welke beeld de Jong TBI-leden hebben van project EPO New Main en van BIM. Zie de afbeeldingen onder de kop Media voor het resultaat. Vervolgens nam Martijn ons mee in de ontwikkeling die het integraal toepassen van BIM in dit project heeft doorgemaakt. Met als uitgangspunt dat BIM een logische toevoeging is op, en onderdeel is van, de werkzaamheden van alle projectmedewerkers en dus niet alleen van het BIM-team.
Aan de aanwezigen zouden we willen vragen om de laatste vraag in Mentimeter (via de QR-code) te beantwoorden, namelijk: “Wat neem je mee naar je eigen werkomgeving naar aanleiding van BIT bij EPO?”. We zien de antwoorden met belangstelling tegemoet!

Voor deel 2 van het programma werd de groep gesplitst, waarbij één deel de bouwplaats bezocht en het andere gedeelte deelnam deel aan een workshop georganiseerd door het Transitieteam TBI Integraal (Utiliteitsbouw). Tijdens de rondleiding over de bouwplaats werden het ontwerp, de constructie, de gevel en de installaties verder toegelicht. Een supermooie toevoeging waren de 360° views die met een VR-bril bekeken konden worden. De QR-codes van deze views staan hiernaast onder Media weergegeven. Laat deze views vooral ook aan je collega’s zien en maak ze enthousiast over deze mooie ontwikkeling!

De workshop vond plaats in de vorm van een Lagerhuisdebat, waarbij bij elke van de drie stellingen werd aangegeven welke groep voor en welke tegen stelling moest nemen.
Zoals de opgaves nu in de markt worden gezet (Design&Construct en DBFM) zijn ze goed geschikt om innovatieve ideeën door te voeren.

Mensen moeten voor projectwerk geselecteerd worden op competenties en talent en niet op capaciteit.

Wij dienen de daadwerkelijke kosten en (eventueel) verschil met de initiële opdrachtsom openbaar te maken voor de opdrachtgever zodat de branche hier lering uit kan trekken.
(1) Hieruit kwam naar voren dat huidige contractvormen (D&C, DBFM) uitvragen in functionaliteit en hierdoor meer vrijheid bieden om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. (2) Voor een optimale projectbeheersing dienen de leden van een projectteam geselecteerd te worden op competenties en dus niet toevallig die personen die op dat moment beschikbaar zijn. (3) Hiertegenover stond dat het verschil tussen de daadwerkelijke kosten en de initiële opdrachtsom niet openbaar gemaakt moeten worden, omdat de opbouw van de kosten niet kan worden onderbouwd en bepaalde kosten versleuteld kunnen zijn.

Naast bewustwording heeft het debat ook veel inzicht gegeven in hoe de Jong TBI-leden kijken naar de verschillende vraagstukken die spelen binnen TBI en de gehele bouwsector. Het transitieteam zal dit zeker meenemen!

Na de rondleidingen en de verhitte discussies was het tijd om onder het genot van een hapje en een drankje kennis te maken en bij te praten met de andere Jong TBI-leden, waarna een groep nog de avond heeft afgesloten met een diner in een nabijgelegen restaurant.

We kijken dus terug op een zeer geslaagd evenement, waarbij ik Annieke, Rikst en Gerben wil bedanken voor de goede organisatie van deze dag!

NB: Mocht je foto’s of tekst willen gebruiken voor externe doeleinden, kun je dit van te voren ter goedkeuring aanbieden aan projectepo@newmain.nl met Rikst (JP van Eesteren) r.dijkstra@jpvaneesteren.nl in de cc.

  • Projectbezoek EPO New Main compilatie