Jong TBI Bedrijfsbezoek Google

Een terugblik op een meer dan succesvol derde Jong TBI event. 6 november 2015 heeft het event plaatsgevonden bij Google Nederland. We zijn die middag van start gegaan met een inspirerende presentatie van Bas Rookhuijzen (Industry Manager bij Google). Hij heeft ons meegenomen in een andere manier van denken en benaderen, waarbij hij heeft laten zien hoe dat bij Google wordt toegepast. Zie ook de presentatie van Google.

Na de presentatie zijn wij zelf aan de slag gegaan met deze denkwijze. Dit hebben we gedaan aan de hand van de wereldcafé methodiek. In zes groepen zijn we aan de slag gegaan. Tijdens de eerste ronde is er een idee bedacht voor TBI, hierbij was ‘the sky the limit’. Vervolgens wisselde de groepen van tafel en ging men aan de slag met het idee van een andere groep. Tijdens de tweede ronde gingen we verder met de top drie van de vorige groep, met daarbij de vraag om een keuze te maken en het idee verder uit te werken. Bij de derde ronde werd er weer gewisseld en ging men aan de slag met het haalbaar maken van het idee. Deze methode zorgde voor een creatieve sfeer, waarbij kennis werd gedeeld en men genoodzaakt was om snel te schakelen en zich in te leven in het idee van een ander.

Iedere tafel had een tafelvoorzitter die het idee uitwerkte in een Google Drive omgevingen, waartoe iedereen toegang heeft gekregen. Gedurende de sessie kon men met elkaar chatten en kon de presentatie meteen gemaakt worden, welke we aan het einde van de brainstorm aan elkaar hebben gepresenteerd. Zie hier de uitkomst van de dag, deze is ook toegestuurd aan de Raad van Bestuur van TBI.

De dag werd afgesloten met een borrel bij Google. Bij Google hebben we ook de mogelijkheid tot een rondleiding gehad, waarbij we de werksfeer en omgeving van Google hebben kunnen proeven. Alle 70 aanwezigen hebben een Google account gekregen, waarin het voor een jaar lang mogelijk is om kennis en informatie met elkaar te delen. Daarnaast zijn de foto’s van het event gedeeld en is het mogelijk om het ERA project wat naast Google wordt gebouwd te volgen. Wat leuk is om te melden, is dat Google momenteel in gesprek is met ONEICT om de mogelijkheden van Google binnen TBI te benutten.

Na het event zijn we een hapje wezen eten met 21 Jong TBI-ers. Kortom, wij kijken terug op een zeer succesvol en leuk event. Ik wil dan ook graag Arjan, Gerben en Ferdinand bedanken voor alle hulp en Kees en Jorrit voor het tafelvoorzitterschap.

  • Bedrijfsbezoek Google Compilatie