Open en eerlijke cultuur

Bij TBI investeren we in mensen en maatschappelijke vooruitgang. Hierbij laten onze medewerkers zich in hun doen en laten mede leiden door de TBI Gedragscode. Deze omvat normen en waarden die ons denken en werken bepalen vanuit onze kernwaarden.

Duidelijke regels 

We streven naar een open en integere cultuur. Een cultuur waarin regels transparant worden toegepast en waarin alles bespreekbaar is. Integer gedrag is niet vrijblijvend en gaat ook niet vanzelf. Daarom hebben we een gedragscode met duidelijke regels. Zo kunnen we een aantrekkelijke werkgever zijn en daarmee de beste partner voor onze klanten.

Diversiteit in teams staat bij ons steeds hoger op de agenda

Voor iedereen 

Naleving van de TBI Gedragscode vraagt om een integere en open cultuur, waarin zaken bespreekbaar zijn en bespreekbaar gemaakt worden. Het toezien op de naleving van de TBI Gedragscode is een zaak van ons allemaal: voor directies en medewerkers van alle TBI-ondernemingen, uitzendkrachten en andere inleenkrachten, zzp’ers en medewerkers van onderaannemers.  

Vertrouwenspersoon en toezichthouder 

Indien onze medewerkers of zakelijke partners toch te maken krijgen met ongewenst gedrag kunnen zij zich wenden tot één van de toezichthouders of tot één van de (externe) vertrouwenspersonen van de TBI-onderneming. We vinden namelijk dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om in het geval van ongewenst gedrag in een veilige omgeving hiervan melding te kunnen maken.

TBI Gedragscode (Nederlands) PDF
TBI Gedragscode (Engels) PDF