Inspired door het Ronald McDonald Kinderfonds

Inspired

Inspired door het Ronald McDonald Kinderfonds

Verslag door Annieke Smith, Trainee TBI acdmy

Inspireren en geïnspireerd worden. Het Ronald McDonald Kinderfonds vroeg op 2 juni de denkkracht van de (oud) trainees. Ons werd gevraagd om onze ideeën over persoonlijk leiderschap en loyaliteit met andere high potentials uit het bedrijfsleven te delen. De vraag, hoe houdt het Ronald McDonald Kinderfonds zijn donateurs, sponsors en vrijwilligers betrokken, stond die avond centraal.

In de kinderstad van het VUMC werd de avond begonnen met een drietal inspirerende sprekers. Marja van Bijsterveldt (directeur Ronald McDonald Kinderfonds) startte de avond met een aantal spraakmakende cijfers over het Ronald McDonald Kinderfonds. Zo heeft het Kinderfonds 15 huizen bij ziekenhuizen, 3 vakantiehuizen, 1.600 vrijwilligers en 25.000 donateurs. Het fonds is verspreid over 52 landen over de hele wereld en Nederland is dit jaar 30 jaar aangesloten.

Daarna kwam Martine de Wit, die net haar stage heeft afgerond bij het Ronald McDonald Kinderfonds, aan het woord. Zij vertelde een indrukwekkend verhaal over hoe zij vroeger ziek is geweest en hoeveel baat zij erbij heeft gehad dat haar ouders dicht in de buurt konden blijven slapen.

Vervolgens kwam Jan Peter Balkenende ten tonele. Ook hij had een indrukwekkend en inspirerend verhaal. Hij begon met de vragen wat is geluk en waarom doen wij de dingen die we doen? Hij vertelde dat in de economie waarin wij nu leven vertrouwen en het hebben van values een steeds grotere rol speelt. Hij maakte ons erop attent dat we onderdeel zijn van een keten en dat het belangrijk is om daarin het dialoog aan te gaan met je stakeholders. Lange termijn denken en het hebben van een visie en een krachtige overtuiging staan daarbij centraal. Het gaat niet meer om ik en nu, maar om wij en later. Een slogan die naar mijn mening goed past bij TBI.

Na de inspirerende sprekers werden de ronde tafelgespreken gestart. We werden in een vijftal groepen verdeeld en kregen allen één van de volgende thema’s mee:

  • Millennials en loyaliteit
  • Betrokken leiderschap
  • Transparantie versus vertrouwen

Ik zat in de groep die het ging hebben over transparantie versus vertrouwen. De groep startte het gesprek met een filmpje over een discussie over de verschillen in salaris van directeuren in non-profit organisaties en directeuren in profit organisaties. Dat het verschil in salaris erg groot is terwijl het werk dat een directeur van een non-profit organisatie doet niet perse minder is dan van een profit organisatie. Moet een non-profit organisatie wel zo transparant zijn? Of moeten de profit organisaties transparanter worden? Sommige donateurs stoppen wanneer zij de hoogte van het bedrag van de directeur te horen krijgen, hoe reëel is dat? Onze conclusie was dat het erg belangrijk is dat je transparant bent, maar dat in perspectief. Het is belangrijk hoe de boodschap wordt gebracht. Je kan het salaris van de directeur communiceren, maar je kan ook vertellen dat het salaris van de directeur maar minder dan 1% bedraagt van de donaties die binnenkomen en vertellen waar de andere 99% naartoe gaat.

De avond werd succesvol afgesloten met een borrel, waarbij iedereen die aanwezig was meteen al werd uitgenodigd voor de volgende keer. Wij, trainees TBI acdmy, hebben het Ronald McDonald Kinderfonds kunnen inspireren, maar wij hebben die avond ook veel inspiratie gekregen.

Zie ook: https://www.kinderfonds.nl/wie-we-zijn/nieuws/inspired-jong-talent-met-verfrissende-idee%C3%ABn