gezamenlijke focus op veiligheid

Governance Code Veiligheid in de Bouw

Om ervoor te zorgen dat de veiligheidscultuur in de bouwsector in brede zin verbetert, heeft een aantal bouwondernemingen en opdrachtgevers de handen ineen geslagen. Samen hebben wij de Governance Code Veiligheid in de Bouw opgericht. De initiatiefnemers hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd, door werkwijzen te harmoniseren en instrumenten te uniformeren. Daarbij wordt de hele bouwketen betrokken. Ook TBI is initiatiefnemer en steunt dit initiatief actief. 

Waarom deze governance code? 

De Governance Code Veiligheid in de Bouw toont aan dat de bedrijven die deze verklaring ondertekenen, hun verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige werkomgeving. Ze nemen daarvoor de noodzakelijke maatregelen en zorgen er daarmee voor dat Veiligheid op 1 staat binnen de organisatie. De ondertekenaars geven het voorbeeld en hopen dat dit goede voorbeeld snel navolging krijgt, zodat uiteindelijk in de hele bouwsector veilig wordt gewerkt, of niét wordt gewerkt.

Welke organisaties hebben deze Governance Code onderschreven?

Bekijk het hier

Generieke poortinstructie

Sinds 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland. Het initiatief voor de GPI is eind 2018 door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) gestart en richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. Ook TBI is actief betrokken bij de GPI. 

Waarom de GPI? 

Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd. Het doel: een hoger veiligheid bewustzijnsniveau en meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats. De Generieke Poortinstructie moet veilig gedrag op de bouwplaats verder verbeteren. Doordat de GPI gelijk is voor alle bedrijven en bouwplaatsen, komt er meer duidelijkheid over het gewenste veiligheidsgedrag op alle bouwplaatsen van verschillende bedrijven.