Fieldtrip Talent Groep bij Akoesticum

Fieldtrip

Fieldtrip Talent Groep bij Akoesticum

Op 16 juni 2015 heeft de eerste Fieldtrip plaatsgevonden in het kader van het TBI acdmy TALENT opleidingsprogramma. Fieldtrips richten zich op actuele thema’s binnen TBI, zodat dit aansluit op de eigen en groepsontwikkeling. Aan de start van het programma wordt met de deelnemers afgesproken wie welke fieldtrip gaat organiseren. Deze eerste Fieldtrip werd georganiseerd door Mustapha Abarkane (Era Contour|TBI), Ferdinand van het Hoofd (Comfort Partners|TBI), Bram de Bondt (Croon|TBI) en Jan Willem Kettelarij (Croon|TBI). Het thema van deze Fieldtrip was opgehangen aan de modules ˮverbinding en samenwerking” en ˮvan inspiratie naar realisatieˮ.

Hieronder een kort verslag door de organiserende Talent-deelnemers.
De dag vangt aan met een ontvangst om 13.00 uur op de voormalige Johan Willem Friso Kazerne te Ede, tegenwoordig  Akoesticum een nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater (zie ook http://www.akoesticum.org). Na de ontvangst is de film vertoond aangaande de historie van de kazerne en de totstandkoming van Akoesticum in de huidige vorm.

Aansluitend zijn de drie initiatiefnemers van het Akoesticum geïntroduceerd, Harold Lenselink (musicus), Victor van Haeren (econoom) en Hans Sluijmer (architect). Drie verschillende mensen met verschillende achtergronden die het project hebben geïnitieerd en gerealiseerd. Tijdens een openhartig interview met deze initiatiefnemers door Mustapha, werden er vragen gesteld welke gerelateerd waren aan verbinding en samenwerking. Dit resulteerde aan het eind van het interview in 3 belangrijke succesfactoren voor dit project:

  1. Mensen vertrouwen geven en daardoor krijgen
  2. Mensen betrekken en deelgenoot maken van het gezamenlijk doel
  3. Volg je dromen na en wees standvastig

Daarna volgde een rondleiding door het Akoesticum en was er gelegenheid om elkaar op te zoeken. Na de rondleiding ging Gerko Koenen, de projectmanager van de renovatie en bedrijfsleider bij Bouwbedrijf Hazenberg|TBI, een dialoog aan met de Talent deelnemers over de goede integrale samenwerking bij dit gerealiseerde project.

Het bezoek aan het Akoesticum werd afgesloten met een muzikale workshop waarbinnen de saxofoon centraal stond. Bij een aantal TBI talenten werden ook zeer muzikale talenten ontdekt!

Het avonddeel begon rond 18:30 uur en was er een diner gepland, waarbij het tegenovergestelde van verbinding en samenwerking aan het licht komt, nl. een moorddiner. De TBI talenten waren allen verdachte van een moord en moesten alles uit de kast halen om hun onschuld te bewijzen. Dit is goed gelukt, want rond 22.00 uur was de zogenaamde ‘moordenaar’ nog steeds niet bekend.

We kijken als groep tevreden terug op deze inspirerende en ook leuke dag. Wat we ervan hadden verwacht is ook zeker bereikt en alles is zoals gepland verlopen. Het is ook een fijn gevoel dat we deze opdracht voltooid hebben binnen zo’n relatief korte tijd. Op naar de volgende fieldtrip !!

Fieldtrip