Profielschets

De ondernemingen van de TBI-groep zijn veel bekender dan de groep zelf. Terecht, want opdrachtgevers en werknemers hebben primair te maken met een of meer ondernemingen. Maar wat is de kracht van TBI als groep en wat is het dat de twintig bedrijven verbindt? Daarover praten we met Bart van Breukelen, voorzitter raad van bestuur TBI en Emiel Roozen, lid raad van bestuur TBI.

Zelfstandig opereren vanuit gedeelde waarden 

Is er een rode draad die door alle TBI-ondernemingen heen loopt?

Bart: ‘Ondernemerschap is de basis van de bedrijfsfilosofie waarmee TBI in 1982 werd opgericht. Met duidelijke product/marktcombinaties willen we marktgericht ondernemen met ruimte voor ‘couleur locale’ door regionale aanwezigheid. Deze filosofie leidde tot de huidige, wendbare netwerkorganisatie van twintig zelfstandige dochterondernemingen waarvan de statutaire directies alle ruimte hebben om te ondernemen. Ondanks de grote vrijheid van de leden is de groep geen los zand. Elke onderneming werkt vanuit een gezamenlijke missie en visie en onderschrijft bijvoorbeeld dezelfde Sustainable Development Goals.’

Wat is het bestaansrecht van TBI?

Emiel: ‘Het bestaansrecht van TBI ligt in het bouwen aan een duurzame en gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst. TBI verbetert de kwaliteit van wonen, werken en mobiliteit van mensen. Dit doen we door de gebouwde omgeving op duurzame wijze te vernieuwen, in te richten en te onderhouden. Samen met onze partners werken we aan de toekomst van het land, met het idee dat het altijd beter, mooier, slimmer, efficiënter en duurzamer kan. TBI heeft hiermee een enorm potentieel voor een grote positieve maatschappelijke impact op de lange termijn. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van de negatieve impact die onze activiteiten op het milieu hebben en nemen onze verantwoordelijkheid om deze te minimaliseren.’

Bart van Breukelen (links) en Emiel Roozen (rechts)

Wat zijn de kernkwaliteiten van TBI?

Bart: ‘Dat zijn vakmanschap, ondernemerschap en innovatiekracht. Dit, gekoppeld aan risicobeheersing door goed contract- en projectmanagement, zijn onze bouwstenen voor een gezonde toekomst van het concern. Deze kernkwaliteiten borgen we door vakmanschap te behouden en uit te bouwen, onder andere in samenwerking met vakscholen en ons TBI Praktijkfonds. Maar ook door innovaties aan te jagen met de TBI Innovatieprijs, onze digitale ‘innovatiemarktplaats’ TBI x en het TBI MAAKlab waar innovators vanuit alle TBI-ondernemingen elkaar kunnen ontmoeten. Verder doen we veel aan kennisdeling en opleidingen, onder andere via onze TBI Acdmy.’

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor TBI?

Emiel: ‘Heel belangrijk. Als één van de grootste techniek-, bouw-, ontwikkel- en infraconcerns van Nederland speelt TBI niet alleen een belangrijke rol in de enorme verduurzamingsopgave, we willen daarin ook leiderschap tonen. In ons Groene Boekje committeren we ons vrijwillig aan harde doelstellingen voor 2025 en 2030-ambities. Binnen de disciplines van onze ondernemingen is veel milieuwinst te boeken door ons te richten op de energietransitie, circulariteit, (modulaire) maaktechnologie en digitalisering. Bij gebouwen bemoeien we ons actief met de gemeentelijke wijkplannen voor isolatie en bieden we alternatieven voor gas. In de mobiliteit bieden we oplossingen voor elektrisch vervoer en nieuwe mobiliteitsdiensten. In de industrie dragen we bij aan efficiëntere processen en op het terrein van energie bouwen we mee aan een betere en modulaire infrastructuur van netwerken en aan hernieuwbare energie op land.’

Lees meer over onze doelstellingen in ons Groene Boekje

Lees meer

Ligt de uitvoering van de duurzaamheidsdoelen volledig bij de ondernemingen?

Bart: ‘In principe nemen de zelfstandige dochterondernemingen hun eigen verantwoordelijkheid om te versnellen op de thema's energietransitie en circulariteit. Maar de inkoop van grondstoffen, materiaal en materieel doen ze volgens door TBI vastgestelde inkoopvoorwaarden, met daarin specifieke duurzaamheidsvoorwaarden voor bijvoorbeeld hout en beton. Gezamenlijk werken we aan oplossingen en innovaties waarna de ondernemingen deze kunnen implementeren. Onze ketenpartners betrekken we hier nadrukkelijk bij. Hierbij staat het belang van de klant of het project voorop. Er is geen sprake van gedwongen winkelnering binnen het concern.’

Veel bedrijven zijn herkenbaar groen-paars, andere hebben een eigen huisstijl. Hoe zit dat?

Emiel: ‘We koesteren de diversiteit van onze bedrijven en die komt vrijwel altijd voort uit de wensen van de markt. De klant gaat voor. En onze diversiteit geeft de klant juist keuze. ERA Contour en Koopmans Bouwgroep zijn allebei ontwikkelende bouwers, maar ze verschillen zo sterk van elkaar dat ze elk hun eigen klanten hebben die heel bewust voor hen kiezen. Dat is alleen maar goed. Ons land staat voor zulke grote bouwopgaven, er is werk genoeg voor iedereen. En binnen TBI is volop ruimte om eigenzinnig te ondernemen.’

'Als één van de grootste techniek-, bouw-, ontwikkel- en infraconcerns van Nederland speelt TBI niet alleen een belangrijke rol in de enorme verduurzamingsopgave, we willen daarin ook leiderschap tonen.'
Emiel Roozen, lid raad van bestuur TBI

Gaat het goed met TBI?

Bart: ‘De afgelopen jaren groeide TBI harder dan de markten waarin we actief zijn. Onze concurrentiepositie verbeterde zowel kwalitatief als kwantitatief met een top drie positie in Nederland op de ranglijst van grootste concerns op het gebied van techniek, bouw, ontwikkeling en infra. Als TBI willen we toonaangevend zijn in de markten waarin we opereren. Dit betekent niet dat we schaalgrootte zien als een voorwaarde voor goede winstgevendheid. Kleinere en middelgrote bedrijven zijn vaak succesvoller. TBI streeft daarom naar een optimaal evenwicht tussen groei en daarmee de schaalgrootte van het concern en (innovatief) ondernemerschap van de dochterondernemingen.'

 

TBI Magazine

Dit artikel is onderdeel ons magazine, waarin we meer vertellen over hoe wij als groep van ondernemingen zijn georganiseerd, wat onze kracht is, waar de harten van onze medewerkers sneller van gaan kloppen én vooral hoe we met elkaar maatschappelijke impact maken. Benieuwd? Download ons magazine. 

Stuur verhaal door