Trainee Job Brom

‘Wat TBI uitdraagt, bijvoorbeeld over duurzaamheid, klopt met de werkelijkheid’

Job Brom behaalde zijn bachelor Internationaal Land- en Watermanagement aan de WUR Wageningen en deed een minor in Innovatie & Ondernemerschap. Naast zijn studie had hij een bestuursfunctie bij StartHub Wageningen, een incubator die studenten helpt met hun startup. Ook werkte hij als aanjager van technologie bij de 4TU Federatie, een samenwerkingsverband van de vier technische universiteiten. Op dit moment volgt hij in deeltijd een Master in Management aan de Erasmus Universiteit en is hij begonnen als trainee bij TBI.

Wat ging je doen na je studie?
‘Ik kreeg een baan bij mijn afstudeerplek Cirqu, een kennisbedrijf dat afvalverwerker Paro en de gemeente Amsterdam over duurzaamheid en circulariteit adviseerde. Toen dit bedrijf werd verkocht kwam mijn toekomst op losse schroeven te staan en ging ik verder kijken. Nu is Paro gevestigd naast Voorbij Prefab en Voorbij Funderingstechniek en werkt mijn vader bij Eekels. Dit zijn alle drie TBI-bedrijven waar ik al iets van wist. Zo hoorde ik van verschillende mensen over het TBI traineeship.’

Waarom een traineeship in plaats van een nieuwe baan?
‘Ik wilde graag een plek waar ik mezelf persoonlijk en professioneel verder zou kunnen ontwikkelen, en dan graag bij een bedrijf dat in zijn markt tot de top 5 behoort. Hiervoor zat ik bij een technologisch adviesbureau, nu wilde ik bij een bedrijf dat zelf bouwt of ontwikkelt. Wat enorm bijdroeg aan mijn keuze voor TBI was dat mijn vader thuiskwam met het Groene Boekje van TBI. Daarin staan heel duidelijke duurzaamheidsdoelen voor 2025 en 2030. Dat sprak me enorm aan. Ik wilde er meer van weten. Vooral over hoe ze die doelen willen behalen.’

Wat deed je om daarachter te komen?
‘Ik las op de website verhalen van TBI-trainees en besloot twee van hen te mailen. Zo leerde ik vooraf al veel over TBI, en ook nu ik er bijna vier maanden werk ontdek ik dat wat TBI in de communicatie beweert, klopt. Ook als het gaat over duurzaamheid. Zo is er een waterstofcontainer ontwikkeld om te komen tot een emissievrije bouwplaats. Ook de eigendomsstructuur van TBI, steward-owned, spreekt me aan. Het feit dat een onafhankelijke stichting enig aandeelhouder is maakt zaken mogelijk zoals het Studiefonds.’

Hoe verliep je sollicitatie?
‘Heel positief. Ik leverde mijn cv en motivatiebrief aan en werd kort daarna gebeld. Ik deed een competentietest en had een gesprek op het kantoor van de holding met Harald van Keulen, directeur Bouw en Claudia Ritmeester, programmamanager Leren en Ontwikkelen. Dat gesprek verliep heel ontspannen omdat zij ook over zichzelf zo open vertelden. Dat is eigenlijk heel normaal, maar in de context van een sollicitatie vond ik het bijzonder.’

Hoe kwam je tot een keuze voor de eerste van de drie bedrijven waar je komt te werken?
‘Zij raadden me aan om als eerste te gaan praten met Dorien Staal, Algemeen Directeur van Voorbij Prefab. Zij luisterde goed naar mijn interesses en wees me op Homeblocks, een bedrijf dat prefab badkamers maakt. Ook daar ging ik op bezoek en het leek me heel leuk om op deze kleine schaal een compleet productieproces mee te maken. Er werken zeven mensen op kantoor en dertig in de productie. Zij werken totaal anders dan de traditionele bouw en ik was benieuwd waar zij tegenaan lopen. In september begon ik.’

Heb je een eigen taak bij Homeblocks?
‘In zo’n klein bedrijf pakt iedereen op wat nodig is, maar de essentie van mijn opdracht is om alle taken inzichtelijk te maken zodat we het hele werkproces slimmer kunnen inrichten. Het is een vrije opdracht waarbij ik op een blanco pagina het ideale proces mag uittekenen. Ik moet dus eerst begrijpen wat hier gebeurt en daarom heel veel vragen stellen aan iedereen. Inmiddels zie ik al blikken van: daar komt hij weer. Daarnaast kijk ik ook bij andere TBI-ondernemingen, zoals Voorbij Prefab, om te zien hoe zij hun productieproces hebben ingericht. Voorbij doet dit al veel langer dan Homeblocks.’

Wat leerde je bij dit bezoek?
‘Dat er niet altijd één juiste manier van werken is, maar dat je de beste manier van werken samen moet zien te vinden, met respect voor het aanwezige vakmanschap. Bij Voorbij Prefab hanteren ze een heel goede manier om nieuwe productiemedewerkers in te werken. Je begint daar in een soort spilfunctie die je een goed beeld geeft van het hele proces. Daardoor zie je samenhang tussen alle taken. Pas als je dat door hebt, kom je op je eigenlijke functie terecht. Bij ons is dat net zo belangrijk. Wij stoppen installatietechniek in de wanden. Elk onderdeel heeft zijn eigen plek om een reden. Die reden moet je weten. En als je dat weet kun misschien een nog slimmere werkwijzen bedenken.’

Heb jij bij Homeblocks al iets kunnen verbeteren?
‘Ik heb mijn werkperiode van acht maanden in drie fases ingedeeld: de eerste is snappen wat er gebeurt, de tweede is het voorstellen van kleine verbeteringen, de derde is het doen van ingrijpende verbetervoorstellen. Ik zit nu tussen de eerste en tweede fase, want die twee blijken hand in hand te gaan. Het viel me op dat het plaatsen van het plafond op de prefab badkamer vaak problemen gaf. De wanden stonden dan niet meer haaks op elkaar, terwijl ze bij de start correct waren geplaatst. Ze moesten dus ergens, bijvoorbeeld bij het aanbrengen van zaken als wandbeplating wc, wastafel en leidingen zijn verschoven.’

Hoe loste je dat op?
‘Ik vroeg de productiemedewerkers wat zij als oplossing zagen. Zij waren het erover eens dat het plafond in een eerder stadium zou moeten worden geplaatst. Dat zou de constructie stabieler maken. Dat hebben we gedaan en daarna kwam het probleem niet meer voor. Nu zijn we naar grotere zaken aan het kijken.’

‘Ik heb een vrije opdracht waarbij ik op een blanco pagina het ideale proces mag uittekenen’

Je koos ook voor een TBI traineeship om je persoonlijke vaardigheden te verbeteren. Lukt dat?
‘Jazeker. Bij de eerste van de zes tweedaagse trainingen die we van de TBI acdmy krijgen, ging het over je sterke en zwakke kanten en welke leerdoelen je daarvoor stelt. Naar aanleiding van de inzichten die ik daar opdeed, vroeg ik een gesprek aan met onze externe coach. Ik heb veel ideeën en de neiging om vaak balletjes op te gooien, maar in de opvolging vergeet ik mensen mee te nemen. Ik ben erg van ‘alleen ben je sneller’ en zou toe moeten werken naar ‘samen kom je verder’. Dat heeft nu mijn aandacht.’

De trainees hebben ook buiten de trainingen om contact. Hoe is dat?
‘Dat is heel leerzaam. We bezochten al drie projecten en dat geeft je idee van wat de verschillende bedrijven doen. Ook nam ik deel aan evenementen samen met de trainees die bij één TBI-bedrijf werken, en aan een activiteit van Jong TBI. Daarnaast gaan we, in estafettevorm, meedoen met de marathon van Rotterdam. Je ontmoet zo veel inspirerende mensen die straks het gezicht van deze bedrijvengroep bepalen.’

Weet je al wat je hierna zou willen doen?
‘We zijn met de trainees gaan kijken bij de bouw van woontoren Justus in Amsterdam. Elke zes dagen gaat daar een nieuwe verdieping bovenop. Dat vind ik heel gaaf. Dus ik zou wel bij een bouw- of restauratieproject willen kijken. En misschien daarna bij de holding. Dan schuif ik op van micro- naar macroniveau. Dat sluit ook aan bij de managementopleiding die ik nu volg.’

Stuur verhaal door