Voormalig trainee Rosanne Stel (periode 1)

‘Ik doe een opdracht waarvan ik ook zelf het resultaat ga zien’

Rosanne Stel wilde altijd al weten hoe dingen in elkaar zitten. Ze studeerde hbo Bouwkunde, gevolgd door een master Construction Management & Engineering (CME) aan de TU Delft. Maar ze was nog niet uitgeleerd, niet op het technische vlak, niet op het persoonlijke vlak. Het TBI traineeship bood beide.

Waarom juist een traineeship bij TBI?

‘Omdat het al jaren bestaat en steeds weer wordt verbeterd. Men weet wat werkt en wat niet. Dat hoorde ik informeel van trainees die ik vooraf heb benaderd. Maar ook langs de formele weg kreeg ik daar de bevestiging van. Zo sprak ik met Brenda Ursem, de coach van de TBI acdmy, met Harald van Keulen, directeur van TBI Bouw en met Bianca Seekles, directievoorzitter van ERA Contour.’

Want ERA Contour is het bouwbedrijf waar je begon? Waarom?

‘Omdat bouw mijn achtergrond is, maar dan vanuit de managementkant. Ik gaf aan dat ik de praktische kant van het vak wilde leren kennen. Daarop werd mij aangeraden om bij ERA Contour als werkvoorbereider te gaan werken, wat hier trouwens projectorganisator heet. Ik kon terecht op het Rotterdamse woningbouwproject The Hudsons, dat zijn 121 woningen en 24 appartementen. De bouw startte in oktober 2019, dus ik kan een groot deel meemaken in de acht maanden van mijn eerste werkperiode. Dit is een thuiswedstrijd voor mij, want ik woon in Rotterdam. Ik vind het extra leuk iets te bouwen in een bekende omgeving, en heerlijk om op de fiets naar de bouwkeet te gaan. TBI heeft door heel het land uiteenlopende projecten, dus de keuze is enorm.’

Wat doe je als werkvoorbereider?

‘Ik zorg met twee andere werkvoorbereiders dat alles wat buiten nodig is, op tijd aanwezig is en voldoet aan de gestelde specificaties. Daarvoor werk ik dagelijks samen met onderaannemers en leveranciers. Ik heb inmiddels ontdekt dat aan 1 vierkante meter bouw soms wel tien partijen een aandeel hebben. Dit maakt het werk leuk en complex. Mijn taak is ervoor te zorgen dat de verschillende zaken op elkaar aansluiten. Ik moet dus veel informatie - zoals tekeningen en planningen - verzamelen, controleren en verspreiden.’

Hoe controleer je een tekening? Weet je waar je naar moet kijken?

‘Ja, want wij bouwen dit vanuit een Bouw Informatie Model (BIM). Dat is een 3D-model waar elke leverancier zijn onderdeel invoegt. Elk onderdeel is een laag en ik kan al deze lagen aanzetten om de ‘clashes’ te zien. Dat zijn botsingen, zoals een rioolpijp die door een ventilatieschacht is getekend. Ik neem dan contact op met beide partijen om dit op te lossen.’

Kun je dit vanaf dag 1?

‘Nee, ik heb op de hogeschool en universiteit veel geleerd, maar hier maakte ik de eerste dagen een woordenlijstje van vaktermen die ik nog niet kende. Daarna probeerde ik de samenhang te zien: het grote geheel. De volgende stap was me afvragen waarom we bouwen zoals we bouwen en of het ook anders, beter, zou kunnen.’


Na het lezen van dit verhaal benieuwd naar Rosanne haar tweede projectperiode?

Lees meer

Wat doe je op een dag?

‘Grappig, voor een opdracht vanuit het traineeship over time management moest ik twee dagen lang bijhouden wat ik per kwartier deed. Dus ik heb het nog fris voor ogen. Ik begin met een praatje met collega’s, check mijn mail en bepaal dan wat die dag de prioriteit heeft. Bijvoorbeeld het controleren van de tekeningen van de prefab dakranden. Op sommige plaatsen komen hekwerken die vastgemaakt worden op die dakranden met ballusters. Voor de bevestiging hiervan moeten de dakranden bepaalde sparingen hebben. Je wilt niet op de bouw nog eens gaan boren. En zo zijn er meer zaken te controleren. Ik loop ze allemaal na en als alles klopt, bestel ik ze. Maar er zijn ook onderdelen die ik aan de architect of constructeur moet laten zien, voor hun akkoord.’

Heb je eigen verantwoordelijkheden?

‘Ja, voor een aantal onderdelen, zoals de staalconstructie en de dakranden, ben ik verantwoordelijk. Dat betekent dat ik de contactpersoon ben, maar daarmee ben ik niet de enige die daar naar kijkt. Verder ben ik verantwoordelijk voor de planning en het proces van mijn onderdelen. Ik heb dus, net als mijn collega’s, eigen verantwoordelijkheden en dat kan soms best uitdagend zijn. Gelukkig sta ik er nooit alleen voor en is er voldoende begeleiding. Ik ben ook blij met de acht maanden tijdsduur die TBI hanteert voor de drie werkperioden. Hierdoor krijg je niet alleen de kans iets te leren, je kunt het geleerde ook echt toepassen. En de onderdelen die ik kreeg, kan ik ook gerealiseerd zien worden.’

Hoe word je begeleid?

‘Ik kan me geen betere begeleiding wensen. Tegenover mij zit Alex Moerman, met hem praat ik dagelijks over vakinhoudelijke en persoonlijke zaken waar ik tegenaan loop. Mijn officiële begeleider is Arno Versteeg, de bedrijfsleider van dit project, die projectoverstijgend veel weet. Voor mijn persoonlijke coaching heb ik gesprekken met de begeleider van het traineeship. Verder heb ik een mentor, die vooral met me meekijkt naar het carrièrepad dat ik zou kunnen volgen. Dat is Harald van Keulen, die over een enorm brede scope van netwerk en ervaring beschikt.’

Wat heb je geleerd over jezelf?

‘Ik ben me bewuster geworden van mijn eigen gedachten en gedrag. Eén van de tweedaagse trainingen die we als trainees kregen, ging over communicatie en samenwerking. Ik vind het leuk om samen te werken en houd daarbij van een persoonlijke benadering; zaken voor elkaar krijgen vanuit harmonie en vriendelijkheid. Ik had het idee dat ik in mijn werk mensen misschien zakelijker zou moeten benaderen. Dat ik bijvoorbeeld harder op de feiten en afspraken zou moeten zitten richting leveranciers. Maar Alex gaf me terug dat ik binnen mijn vriendelijkheid toch zakelijk ben. Daarnaast wees Arno me erop dat kennis macht is en dat vertrouwen goed is, maar controleren soms beter. Als je van een leverancier te horen krijgt dat iets niet mogelijk is, en je kent de materie, dan sta je sterker in het zoeken naar een oplossing. Zij gaven me dus het inzicht dat je met een persoonlijke benadering én kennis, veel voor elkaar kunt krijgen. ’

Wat heb je geleerd over TBI?

‘Ik wist weinig over de projecten van TBI . Ik wist bijvoorbeeld niet dat de Markthal en Rotterdam CS door TBI zijn gebouwd. Nu ik de holding leer kennen, ontdek ik dat er allemaal interessante bedrijven bij horen die hun eigen cultuur mogen hebben. TBI organiseert ook allerlei inspirerende bijeenkomsten waaraan ik mag deelnemen. Donderdag ga ik naar een workshop van Flatland, georganiseerd vanuit de innovatietak van TBI. Daar hoop ik te leren hoe je ideeën helder kunt visualiseren.’

Merk jij iets van de duurzaamheidsambities van TBI?

‘Ja, het speelt in alles wel een rol. The Hudsons wordt gasloos en er komen zonnepanelen op de daken. Ook zijn er groene daken en een binnentuin, wat een klimaatadaptief effect heeft: het overtollig regenwater wordt opgeslagen en het groen geeft extra verkoeling bij hitte. ERA Contour gaat ook het eerste volledig houten woongebouw van Rotterdam bouwen: Sawa. Daarnaast zijn er allerlei ventures binnen TBI, zoals het Woonlab, Solar, Smart Buildings, Smart Energy en het Modulair bedrijf, die allemaal vooroplopen in innovatie of duurzaamheid.’

Is duurzaamheid voor jou een thema?

‘Jazeker, mijn afstudeerscriptie ging over welke factoren de integratie van duurzaamheid in technische projecten beïnvloeden. Omdat we leven in een tijd waarin duurzaamheid heel belangrijk is, doe ik mijn best hierover te blijven leren door evenementen bij te wonen over dit onderwerp. Bijvoorbeeld een middag over natuurinclusief bouwen, die georganiseerd wordt vanuit ERA Contour. In mijn volgende periode van het traineeship wil ik ook inhoudelijk meer leren over innovatie en duurzaamheid.’

Stuur verhaal door