Trainee Mees van der Goot

‘Dat je in de toekomst kunt zeggen: dit heb ik mee helpen bouwen’

Mees van der Goot behaalde zijn bachelor Technische Planologie en zijn master Economic Geography aan de Rijksuniversiteit Groningen en ging als analist werken bij een vastgoedconsultant. Het werk was leuk, maar voor hem net iets te abstract. In zijn managamenttraineeship bij TBI kan hij direct invloed hebben op de leefomgeving.

Wat zoek jij in je werk? Of anders gezegd, waar haal jij energie uit?

‘Ik wil dat mijn werk een duidelijke maatschappelijke relevantie heeft. Er is woningnood, de verschillen tussen arm en rijk worden groter en dat zie je terug in de leefomgeving. Met die gedachte nam ik contact op met TBI en ik merkte in de gesprekken dat men voor deze onderwerpen verantwoordelijkheid neemt.’

Nu telt TBI 19 ondernemingen. Hoe bepaal je welke voor jou het meest interessant is?

‘Bij de eerste werkperiode – je werkt acht maanden bij één bedrijf en dat drie keer – krijg je wat meer sturing dan bij de volgende keuzen. En dat is maar goed ook, gezien het grote aantal bedrijven binnen TBI Holdings. Ik werd in contact gebracht met de directeur van Synchroon, een van de projectontwikkelaars binnen TBI. Die vertelde over twee boeiende projecten waar ik aan kon meewerken.’

Wat is je eerste project?

‘Dat betreft de herontwikkeling van het gebied rond de voormalige snoepjesfabriek De Faam in Breda. Dit moet een autoluwe woon-werkomgeving worden waar de gemeente en de bewoners blij van worden, maar die wij straks ook aan een belegger kunnen verkopen. Vanzelfsprekend is duurzaamheid hierbij een belangrijk thema. Samen met mijn begeleider René voer ik gesprekken met de gemeente om te zien hoe we aan al die wensen kunnen voldoen. De ene dag zit ik in Excelbestanden te rekenen en de andere dag bereid ik een presentatie voor om de gemeente te overtuigen van de toegevoegde waarde van ons programma.’

En je andere project?

‘Synchroon benadert woningcorporaties om met hen samen te werken aan de herontwikkeling van hun bezit. In sommige wijken is de leefbaarheid achteruitgegaan doordat de bevolking steeds minder divers is geworden. Er is armoede, werkloosheid en criminaliteit. Door aan die wijken andere woningen toe te voegen, kan zo’n wijk pluriformer worden en daardoor verbeteren. Ik loop mee met Rosalie, die hier veel ervaring mee heeft, en maak analyses van bepaalde wijken om vast te stellen of we daar iets kunnen betekenen. Ik deed dat voor een wijk in Breda en nu voor een wijk in Nijmegen. In Rotterdam Lombardijen en Rijswijk Te Werve werken we al concreet samen met corporaties.’

Annemarie en Mees over ons traineeship

Wat doe jij in deze wijken?

‘Vorige week ben ik in Rijswijk de deuren langsgegaan om bewoners te vragen waar zij behoefte aan hebben in de wijk. Dan hoor ik bijvoorbeeld dat een bepaalde straat als verkeersonveilig wordt ervaren. En ook dat men sommige bomen niet waardeert omdat ze ’s zomers de zon tegenhouden en ’s winters voor overlast door bladeren zorgen.’

Is dat spannend, bij vreemden aanbellen?

‘Ik deed dit al eerder in Lombardijen waar sommige bewoners erg ontevreden waren over de gemeente en corporaties. Door hen word je dan niet met open armen ontvangen. Anderen zijn juist blij dat er eindelijk naar hen wordt geluisterd. Ik vond het heel verfrissend om deze gesprekken te voeren. Het is toch heel anders of je op kantoor zit om zaken door te rekenen of te bedenken dat een stukje groen wel leuk zou zijn, of dat je in gesprek gaat met de mensen voor wie het allemaal is bedoeld.’

Hebben we dan al je activiteiten bij Synchroon benoemd?

‘Nee, ik werk ook aan een project waarbij ik help de CO2-uitstoot van de projecten van Synchroon inzichtelijk te maken. Synchroon heeft als doel volledig CO2-neutraal te ontwikkelen en weten wat je uitstoot is daarbij een belangrijke stap. Door dit onderzoek kom ik steeds meer te weten over welke keuzes en afwegingen er gemaakt moeten worden om duurzame gebouwen te ontwikkelen.

Bij het traineeship horen ook verschillende tweedaagse trainingen. Heb je er al een meegemaakt?

‘Ja. Die ging gelukkig door, ondanks corona. We waren in een hotel en je moest weliswaar op je kamer eten, maar het programma kon ‘live’ plaatsvinden met alle zes trainees. Wij hebben allemaal een persoonlijkheidstest gedaan en die was het onderwerp van de training. De eerste dag ging over kijken naar je eigen manieren van communiceren en reageren. De tweede dag ging over het herkennen van andermans persoonlijkheid en hoe je inspeelt op bijbehorend gedrag.’

Wat leerde je daarvan over jezelf?

‘Er was een actrice die rollenspelen met je deed waarbij zij verschillende persoonlijkheden aannam. Van sommige werd ik erg ongemakkelijk en dan kreeg ik tips van onze begeleidster Annemarie hoe ik daar beter mee om kon gaan.’

Heb je zaken over TBI of Synchroon ontdekt die je niet wist?

‘Dat TBI een bedrijf is met een stichting als enige aandeelhouder, waardoor het uitkeren van winst aan aandeelhouders niet het grootste belang heeft. Elk bedrijf zegt op hun website dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat, maar hier wordt ook echt geïnvesteerd in de duurzame bedrijfsvoering van de ondernemingen. Mede door deze constructie heeft Synchroon de mogelijkheid om samen te werken met corporaties terwijl daar niet direct de grootste financiële winst te behalen valt.’

Wat was je leukste dag tot nu toe?

‘Ik ben meerdere keren op projecten van Synchroon geweest met mijn helm op en veiligheidsschoenen aan. Daar rondlopen en beseffen waar je uiteindelijk mee bezig bent, is prachtig. Het lijkt me heerlijk om in de toekomst ergens langs te fietsen en dan te kunnen zeggen: daar heb ik aan meegewerkt.’

Heb je al een idee over wat je volgende werkplek zou kunnen zijn?

‘Ik zou graag dieper in de projectfinanciering willen duiken. Dat kan in principe bij elk TBI-bedrijf. Maar ik zou ook graag heel direct bij een bouwproject betrokken zijn. Elke dag in de keet en op de bouw, bijvoorbeeld als werkvoorbereider. Ik heb hierna nog twee werkplekken te gaan, dus het is allebei mogelijk.’

Stuur verhaal door