Trainee Isa Bos

‘Ik mag steeds vaker het voortouw nemen op een bepaald onderdeel’

Isa Bos studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft en deed Building Engineering als master. Na haar afstuderen ging ze op zoek naar een traineeship dat haar horizon zou verbreden. Dat is haar, als managementtrainee bij TBI, zo goed gelukt dat ze nu nog minder goed weet wat ze het liefste doet. Maar dat is in deze fase van haar leven en carrière alleen maar positief.

‘Ik kende TBI niet en ontdekte deze bedrijvengroep pas toen ik zocht naar een traineeship. TBI biedt je de kans om in twee jaar tijd bij drie verschillende ondernemingen te werken, steeds in een periode van acht maanden. Omdat TBI negentien bedrijven heeft in de Techniek, Bouw en Infra zijn de keuzemogelijkheden dus heel groot.’

Maar je koos, in de lijn van je studie, voor de bouw?

‘Ja, ik werk op de afdeling Planontwikkeling van J.P. van Eesteren, de utiliteitsbouwer binnen TBI. Bedrijfsgebouwen zijn vaak unieker en complexer dan woningen, die vaak repetitief worden gebouwd, dus dat trok me aan. Maar laatst gingen we als trainees kijken bij een andere trainee die werkt bij de Groene Boog aan de uitbreiding van de A16 in Rotterdam. Dat was zo interessant dat infra me nu ook heel boeiend lijkt. We bezochten ook het werk van Croonwolter&dros aan de hoogspanningsstations van TenneT en ook dat was boeiend. Kortom, na drie maanden bij TBI, weet ik nog minder waar mijn hart ligt, dan voordat ik hier begon.’

 

Hoe kwam de keuze voor je eerste werkplek tot stand?

‘Ik had mijn eerste gesprek met Harald van Keulen, directeur Bouw van TBI, en wij kwamen samen tot de conclusie dat J.P. van Eesteren het meest paste bij mijn opleiding en interesse. Daarna had ik een gesprek met de manager van de afdeling Planontwikkeling, Bas Steeg, die me wees op een mooi project: de nieuwbouw van een hoofdkantoor. Ik laat de naam nog even achterwege omdat het contract nog niet is getekend, maar we zijn al druk met kijken naar de maakbaarheid van het definitief ontwerp.’

Wat vind je interessant aan dit project?

‘Het gaat om een kleine, binnenstedelijke bouwplaats waar het bestaande pand eerst moet worden gesloopt. Je moet dus vooraf met veel zaken rekening houden zodat er straks veilig kan worden gebouwd. Ik loop mee met mijn begeleider, projectmanager Bart Bouwens, en nam deel aan gesprekken met de gemeente over welke wegen en gebieden je wel of niet tijdelijk mag of moet afzetten. Verder ben ik namens J.P. van Eesteren de contactpersoon voor externe partijen voor de fundering, de constructie en de gevel. Ook kreeg ik de opdracht om de mogelijkheden voor verduurzaming te onderzoeken.’

 

Heb je al een idee over hoe er duurzamer kan worden gebouwd?

‘Ja, we beginnen met kijken naar wat er van het te slopen gebouw kan worden hergebruikt. Uit het beton kan granulaat worden gewonnen voor nieuw beton, maar wellicht zijn meer materialen herbruikbaar. Als we nieuwe mogelijkheden zien, willen we daar budget voor aanvragen bij J.P. van Eesteren of bij TBI. Het gaat dan om aanvullende eisen op de duurzaamheidsplannen van de klant waarin wij hem tegemoet willen komen met extra verduurzaming. TBI heeft ‘Het Groene Boekje’ opgesteld, waarin we onszelf een aantal flinke duurzaamheidsambities opleggen.’

‘Je leert snel. Als ik nu naar een tekening kijk, zie ik welke onderdelen met elkaar schuren’

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor jou? Speelde dit mee bij jouw keuze voor TBI?

‘Persoonlijk vind ik het belangrijk, maar ik had eigenlijk niet verwacht dat dit thema in de bouw al zo zou leven. De bouw is toch een wat conservatieve branche. Ik was dus heel positief verrast toen ik ontdekte dat TBI en J.P. van Eesteren op dit terrein uitgesproken ambities en doelen hebben.’

 

Je werkt op kantoor, maar kom je ook op bouwplaatsen?

‘Ja, om de week loop ik wel met een bouwhelm op over een bouwplaats. Ik ben pas drie maanden in dienst, maar merk dat ik in mijn rol van coördinator planontwikkeling steeds vaker het voortouw op een bepaald onderdeel mag nemen. Zo kreeg ik van Voorbij Funderingstechniek een palenplan en dat stem ik dan af met de uitvoerder om te zien of het past bij de gekozen bouwmethodiek. Voor de bouw willen we een torenkraan inzetten die op de fundering moet kunnen staan, daar moet het palenplan op berekend zijn. Of ik overleg met de gevelbouwer en de constructeur wat de beste manier is om de gevel aan de constructie te monteren.’

 

Wat vind je leuk aan je werk als coördinator planontwikkeling?

‘Je krijgt van alle onderdelen van het gebouw iets mee. Dat maakt mijn werk heel gevarieerd. En als je ergens iets optimaliseert, dan heeft dat direct gevolgen voor een ander onderdeel. Winst voor het ene onderdeel kan verlies voor het andere betekenen, dus als coördinator moet ik de middenweg vinden. En dan heb je ook voortdurend te maken met het bewaken van de veiligheid. Ik merk hoe snel je hiervan leert. In het begin keek ik naar een bouwtekening en dan dacht ik: het zal wel kloppen zo. Als ik nu naar een tekening kijk, zie ik waar bepaalde onderdelen met elkaar schuren.’

Wat vind je van de bedrijfscultuur?

‘De sfeer op onze afdeling is gezellig. Er wordt ook wel thuis en op de projecten gewerkt, maar de collega’s zorgen dat ze op maandag altijd aanwezig zijn. In de kantine lunchen we met alle afdelingen samen zodat je iedereen ontmoet. Gisterenmiddag keken we met elkaar naar een wedstrijd van het WK-voetbal met hapjes en drankjes. Verder is de werkdruk prima, je wordt niet overdonderd, maar je zit zeker niet met je voeten op tafel. Al zullen er zeker nog piekmomenten komen.’

 

Bij het TBI-traineeship horen zes tweedaagse trainingen door de TBI acdmy. Heb je er al een gehad?

‘Ja, die ging over communicatiestijlen. Vooraf moest je een test doen waarin je ontdekt wat jouw stijl van communiceren is. Bij de leuke punten denk je dan: yes, maar bij de minder leuke: oeps. Ik blijk helemaal geen ‘rode eigenschappen’ te hebben, wat betekent dat ik mijn stem beter moet later horen en dat ik meer initiatief mag nemen. In de training gingen we in op hoe je omgaat met mensen met een heel andere communicatiestijl. De trainingen vinden trouwens plaats in een groep van zeven trainees, op een heel mooie locatie in een bos, met heel lekker eten.’

 

Kun je vertellen hoe de begeleiding binnen het traineeship eruitziet?

‘Voor de hele periode van twee jaar krijg je een mentor die met je meekijkt naar wat je wilt, nu en in de toekomst. Dan heb je een begeleider vanuit het bedrijf waar je acht maanden werkt. Vanuit de TBI acdmy heb je een coach, maar ook een begeleider die je naar aanleiding van de trainingen kunt benaderen met vragen of feedback. Dat laatste helpt me om bewust te blijven van wat ik heb geleerd.’

‘Ik was positief verrast door de aandacht voor duurzaamheid’

Je werkt nu bij J.P. van Eesteren. Merk je dat je bij TBI hoort?

‘Ja, omdat we elkaars werk bezoeken, maar ook omdat er themadagen worden gehouden waaraan zowel trainees van TBI als trainees van de verschillende ondernemingen deelnemen. Laatst was er een themadag over duurzaamheid met zo’n dertig trainees. En er is Jong TBI, voor alle collega’s onder de 35 jaar die bij een TBI-bedrijf werken. Met hen hadden we onlangs een bijeenkomst in Diergaarde Blijdorp waar tussen de vijftig en honderd leden op afkwamen.’

 

Het is nog vroeg om te vragen, maar heb je al een idee waar je hierna zou willen werken?

‘Ik dacht eerst aan een ander bouwbedrijf, maar misschien moet ik toch eens aan de Infra proeven. En dan ook op een project werken, in de keet, bijvoorbeeld als werkvoorbereider. Ik heb nu de kans.’

Stuur verhaal door