TBI Studiefonds

Ieder kind van een TBI-medewerker in vaste dienst kan een bijdrage in de studiekosten aanvragen bij het TBI Studiefonds zodra het naar de middelbare school gaat. En dat al dertig jaar lang!

'Het Studiefonds helpt kinderen van medewerkers studeren'

‘Al sinds de instelling van dit Studiefonds, dertig jaar geleden, geven we kinderen van medewerkers deze toelage’, vertelt Michiel Tromm. ‘Of er nu recessie was in onze branches of niet. En daar ben ik best trots op.’ Michiel is hoofd juridische zaken en compliance officer bij TBI Holdings en werkt 25 jaar bij TBI. Daarnaast is hij al 10 jaar voorzitter van het TBI Studiefonds. ‘Het TBI Studiefonds is een aparte stichting die los staat van TBI Holdings en zelf beschikt over het geld in het fonds. Dat geld vragen we per jaar aan bij TBI Holdings, en daarbij houden we rekening met de levensstandaard en de kosten van onderwijs in Nederland, maar ook met de bedrijfsresultaten. TBI Studiefonds gebruikt zijn budget om jongeren te stimuleren tot het volgen van een opleiding, door de mogelijke financiële drempels weg te nemen.’

Wie komen in aanmerking voor een studietoelage?

‘Alle kinderen, pleeg- of stiefkinderen van werknemers met een vast dienstverband bij TBI of een TBI- onderneming, en het geldt ook als de werknemer is gepensioneerd of overleden. Het Studiefonds geeft een toelage aan elk kind dat direct na het basisonderwijs  een fulltime dagopleiding volgt in het vmbo, havo, vwo, gymnasium, mbo, hbo of wo. De toelage is een gift, dus hoeft niet te worden terugbetaald, en is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders of verzorgers. Wel kan het eigen inkomen van een kind, bijvoorbeeld bij het volgen van een duale opleiding, van invloed zijn.’

 

'TBI Studiefonds gebruikt zijn budget om jongeren te stimuleren tot het volgen van een opleiding.'
Michiel Tromm, hoofd juridische zaken en compliance officer bij TBI Holdings

Waaruit bestond de toelage in de afgelopen jaren?

‘De toelage kent twee delen. De eerste is een eenmalige tegemoetkoming in het wettelijke les- of collegegeld. Daarnaast geven we een maandelijkse vergoeding gedurende tien maanden. Op dit moment verstrekken we toelagen aan zo’n 2.500 kinderen en jongeren.’

Kinderen doen de aanvraag zelf?

‘Dat klopt. Het kind moet zelf de aanvraag bij ons indienen via een eigen e-mailadres, en wij maken het geld over naar de eigen bankrekening van het kind. Wij denken dat deze werkwijze bijdraagt aan een nieuwe stap naar de zelfstandigheid van het kind.’

Weet jij in hoeverre de toelage wordt gewaardeerd?

‘Ja, soms krijg ik berichten van kinderen of ouders die laten weten hoe blij ze ermee zijn en dat de steun echt heeft geholpen om een opleiding af te ronden. Dat is toch prachtig?’

Mette Zwart (19)

Mette maakt al acht jaar gebruik van het TBI Studiefonds. Ze woont met haar broer en ouders in België, net over de grens bij Breda. Ze is Nederlandse, maar deed de middelbare school in België, die daar zes jaar duurt. Mette begint nu aan het derde jaar van haar studie Rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

‘Het is niet zo dat ik zonder de toelage van het Studiefonds niet zou kunnen studeren. Ik ben in de gelukkige situatie dat mijn beide ouders een goede baan hebben. Maar de toelage geeft me wel extra zekerheid omdat er toch veel bijkomende kosten zijn. Vanaf mijn vijftiende heb ik daarom ook altijd naast mijn studie gewerkt. Voor het geld, maar ook voor mijn plezier, om mensen te ontmoeten en om nieuwe dingen te leren. Zo werkte ik lang in de horeca. Tegenwoordig geef ik bijles Frans aan middelbare scholieren en in oktober ga ik daarnaast werken in een boetiek waar ik zelf graag shop. Door de zekerheid van een maandelijkse toelage kan ik het me permitteren om tijdens examens of grote studiedruk tijdelijk niet te werken.’

Joël Strijkert (21)

Joël deed vier jaar vmbo en volgde daarna de vier jaar durende mbo-studie Mediavormgeving. Nu, na een tussenjaar, is hij begonnen aan de hbo-studie Communicatie en Multimedia Design, die ook vier jaar duurt. Gedurende al zijn studiejaren maakte, en maakt, hij gebruik van het TBI Studiefonds.

‘De toelagen die ik kreeg hebben me enorm geholpen. Ik woon op mezelf dus heb mijn vaste lasten, maar daarnaast heb ik uitgaven voor schetsblokken, potloden, stiften, dat soort dingen. Vanaf mijn zestiende werk ik elke schoolvakantie bij TBI-onderneming Voton, waar mijn vader werkt en waar ook mijn opa werkte. Dan sta ik in de productie, maar omdat ik vanuit mijn opleiding mediavormgeving flyers en posters kan ontwerpen word ik daar ook voor gevraagd. Bijvoorbeeld om een toolbox mooi op te maken. Dus soms zit ik achter de pc en dan weer sta ik in veiligheidsschoenen. Ik ga nu ook een bijbaan zoeken voor tijdens de rest van het jaar. Belangrijk voor mij is dat ik geen studieschuld wil opbouwen. Mede dankzij TBI is dat nog steeds gelukt.’

Stuur verhaal door