TBI Praktijkfonds

Het TBI Praktijkfonds is een nieuw, gezamenlijk initiatief van Stichting TBI en TBI Holdings waarmee we de interesse in onze sector stimuleren. Samen gaan we aan de slag met én voor mensen.

TBI Praktijkfonds: op de bres voor vakmanschap in onze sector

‘Dit fonds, opgericht ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan, past naadloos in de maatschappelijke verantwoordelijkheid die TBI voelt’, vertelt Simone Koot, verantwoordelijk voor de succesvolle inzet van het fonds. ‘Er is een schrijnend tekort aan personeel terwijl de samenleving voor urgente uitdagingen staat, zoals de energietransitie. Het TBI Praktijkfonds gaat TBI-ondernemingen verder helpen bij het organiseren van praktijkonderwijs. Zo zal het fonds ondersteuning bieden om de instroom, doorstroom en het behoud van vakmanschap in de techniek, bouw en infra te stimuleren. Dat doen we met financiële steun, kennis en begeleiding.’

‘Alleen met het talent en de expertise van de juiste mensen kunnen we onze wereld elke dag een stukje mooier en leefbaarder maken. Daarom willen we jongeren al op vroege leeftijd laten kennismaken met techniek, bouw en infra. Nieuwe medewerkers die we hierdoor aantrekken, moeten zich welkom en gezien voelen, zodat we hen behouden voor TBI en onze sector. Speciale aandacht zal uitgaan naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook hen ondersteunen we graag. Tot slot zetten we ons in om het imago ‘werken met je handen’ de waardering te geven die het verdient.’

 

Enthousiast? Geef praktijkonderwijs een boost door in contact te komen met Simone.
Contact: praktijkfonds@tbi.nl

TBI Magazine

Dit artikel is onderdeel ons magazine, waarin we meer vertellen over hoe wij als groep van ondernemingen zijn georganiseerd, wat onze kracht is, waar de harten van onze medewerkers sneller van gaan kloppen én vooral hoe we met elkaar maatschappelijke impact maken. Benieuwd? Download ons magazine. 

Stuur verhaal door