Onze geschiedenis

Twintig zelfstandige bedrijven verenigd in één moedermaatschappij, dat is redelijk uniek in onze sector. Met Harald van Keulen, directeur TBI Bouw, praten we over de bijzondere organisatiestructuur van TBI.

'Samen hebben we alles in huis om de gebouwde omgeving vorm te geven' 

‘TBI is voortgekomen uit OGEM, een grote Nederlandse bedrijvengroep met een lange historie die eind jaren zeventig in zwaar weer belandde. De gezonde bedrijven werden uit het faillissement gered en gingen in 1982 verder onder de naam TBI wat staat voor Techniek, Bouw en Infra. Tien jaar lang werkten de bedrijven zonder veel onderling contact en groeiden uit tot sterke ondernemingen. Daarmee kwam geld beschikbaar om nieuwe bedrijven te kopen waardoor TBI een heel compleet, en elkaar aanvullend, portfolio van diensten kreeg. In de negentiger jaren ontstond de behoefte om de onderlinge band te versterken, kennis met elkaar te delen en meer vanuit een gezamenlijke strategie te gaan werken. Dat leidde tot het TBI van nu, dat de derde plaats inneemt van bedrijven in de techniek, bouw, ontwikkeling en infra op de Nederlandse markt.’

Hoe bijzonder is het om een stichting als enige aandeelhouder te hebben?

Harald: ‘Dat is behoorlijk bijzonder voor een top drie speler in de techniek, bouw, ontwikkeling en infra. Het betekent dat de twintig bedrijven een groot deel van hun winst uitkeren aan de holding die daar weer een flink deel van uitkeert aan de stichting in de vorm van dividend. Stichting TBI streeft een marktconform rendement na en besteedt het dividend aan twee doelstellingen die statutair zijn vastgelegd. Het eerste doel is behoud van de continuïteit van ons concern. De tweede doelstelling kent een ruime omschrijving: “het ondersteunen en bevorderen van activiteiten op cultureel, wetenschappelijk, educatief en sociaal gebied”. Stichting TBI geeft hier op verschillende manieren invulling aan. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan behoud van monumentaal Nederlands erfgoed. Via Stichting TBI Fundatie geeft zij subsidie voor renovaties. Daar wordt niets voor terug gevraagd, dus ook geen werk.

Harald van Keulen, Directeur TBI Bouw

Daarnaast hebben we de drie maatschappelijke fondsen. Ik denk dat wat we via deze fondsen doen ons redelijk uniek maakt in de bouwwereld. Verder zijn we een commerciële organisatie, maar er is bij ons geen druk van de buitenwacht. Doordat we niet beursgenoteerd zijn kunnen wij in meer rust ons werk doen, met de lange termijn voor ogen.’

Hoe vrij zijn de twintig ondernemingen om hun eigen koers te varen?

‘Doelen, zoals over duurzaamheid, staan in de overkoepelende strategie van TBI. Maar die strategie wordt samen met de ondernemingen vastgesteld, waardoor ook iedereen een ambassadeur is. Daarbinnen is men vrij om te ondernemen. Alle bedrijven hebben hun eigen statutaire entiteit. Het zijn dus geen afdelingen van TBI. De directies hebben ruimte voor hun eigen koers. En ik durf te zeggen dat onze bedrijven daardoor veel ondernemender opereren dan soortgelijke entiteiten die onder één centraal geleide organisatie vallen. De taak van de holding is om hen te ondersteunen met een aantal gespecialiseerde diensten zoals juridisch, fiscaal, verzekeringsmanagement, controlling, hr en communicatie. De holding is ook maar klein, we werken er met niet meer dan veertig mensen, terwijl het totale personeelsbestand bij de ondernemingen ruim 6.200 bedraagt.

'Ik denk dat wat we via deze fondsen doen ons redelijk uniek maakt in de bouwwereld.'
Harald van Keulen, Directeur TBI Bouw

Heeft TBI alle disciplines in huis of zijn er ontbrekende of nieuwe vakgebieden, die nog moeten worden ingevuld?

‘We hebben alles in huis om de gebouwde omgeving vorm te geven: slopen, ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en installeren. Bij heel veel projecten zien we dat er vof’s worden opgericht van verschillende TBI-ondernemingen om samen een klant de beste oplossing voor zijn vraag te bieden. Maar er zijn ook nieuwe ontwikkelingen. Het tekort aan personeel dwingt ons vaart te maken met industrialisatie. Zo zijn we gestart met houtfabriek geWOONhout, die elk jaar 500 kant-en-klare modulaire woningen van hout gaat maken. TBI WOONlab, een samenwerking tussen verschillende TBI-ondernemingen, ontwikkelt labelwoningen van beton met metselwerkgevels. Voorbij Prefab maakt modulaire woningcasco’s met een zelf ontwikkeld beton dat een 44% lagere CO2-footprint heeft. En ModuleMakers levert prefab installaties. Al deze initiatieven maken dat er met minder mensen, sneller, duurzamer en veiliger kan worden gebouwd. En dat zijn nog maar enkele voorbeelden. Dankzij onze goede samenwerking binnen TBI kunnen we ook bij deze noodzakelijke ontwikkelingen vooroplopen.’

 

TBI Magazine

Dit artikel is onderdeel ons magazine, waarin we meer vertellen over hoe wij als groep van ondernemingen zijn georganiseerd, wat onze kracht is, waar de harten van onze medewerkers sneller van gaan kloppen én vooral hoe we met elkaar maatschappelijke impact maken. Benieuwd? Download ons magazine. 

Stuur verhaal door