Meer diverse teams essentieel

Concrete acties nodig 

Net als bij andere organisaties staat het thema ‘diversiteit’ bij TBI steeds hoger op de agenda. Met slechts 11% vrouwen op de loonlijst is het duidelijk dat er een impuls nodig is. “Ik zie een grote urgentie om hierop te versnellen”, aldus Bart van Breukelen voorzitter Raad van Bestuur (RvB) van TBI. Aanleiding voor hem om, samen met Emiel Roozen (lid RvB TBI), tijdens een speciale lunch in gesprek te gaan met een groep van 14 vrouwelijke talentvolle TBI-collega’s. Wat zijn hun ervaringen en welke tips geven zij TBI en elkaar. Hoe kunnen we aantrekkelijker zijn voor meer vrouwelijke talenten én hen behouden voor TBI.

De Raad van Bestuur organiseerde deze lunch bewust op 5 oktober: Diversity Day. Een week na deze lunch gaan we op het hoofdkantoor van TBI Holdings in Rotterdam in gesprek met Bart van Breukelen en Lisette van der Kellen (hoofd HR & Communicatie). Benieuwd hoe zij terugkijken op deze bijeenkomst en welke stappen TBI op dit vlak wil zetten. Bart kijkt positief terug op de lunch: “Als je in het bedrijf onderdeel bent van een relatief kleine minderheid, dan is het belangrijk dat je elkaar kent”, stelt Bart. In die zin was de lunch al succesvol. “Over en weer werden contactgegevens uitgewisseld. Niet iedereen kende elkaar.” Tijdens de lunch deelden Bianca Seekles (directeur ERA Contour) en Dorien Staal (directeur Voorbij Prefab) hun jarenlange ervaring als topvrouw in de bouw en techniek. Hoe blijf je als vrouw authentiek in een door mannen gedomineerde wereld. Lisette: “Het was bijzonder om te zien dat beide vrouwen een eigen insteek hebben maar beiden meer dan bereid zijn om te helpen bij de benodigde versnelling.” 

“Er is een duidelijke behoefte aan steun en flexibiliteit in de periode dat je op àlle fronten druk bent''
Lisette van der Kellen - Laeven, Hoofd HR & Communicatie

Meer diverse teams essentieel

Hoe belangrijk zijn vrouwen voor het succes van TBI? “Een meer diverse samenstelling van onze teams is essentieel voor de toekomst”, stelt Bart. “We hebben te maken met grote maatschappelijke opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, wijkontwikkeling en de problemen op de woningmarkt. Om echt van betekenis te zijn, is het voor ons enorm belangrijk dat we die opgaven echt begrijpen en goed samenwerken met allerlei stakeholders. Dat vraagt om transparantie en inlevingsvermogen, maar ook dat wij ons kwetsbaar opstellen. Met vrouwen in onze teams zijn we hier beter op toegerust.” Het is duidelijk dat de discussie in een andere fase is beland. 

Diversiteit is niet vrouwen. Vrouwen is wel diversiteit

Bart noemt twee belangrijke redenen waarom het voor TBI belangrijk is om ook voor vrouwen een aantrekkelijke werkgever te zijn. “Aan de ene kant is er in de markt een nijpend tekort aan talentvolle mensen. We hebben iedereen nodig. Tegelijkertijd vraagt de aard van de huidige opgave dat we op een andere manier samenwerken met onze klanten.” Bart: “Wij hebben geweldige mensen, maar bij onze overwegend technisch geschoolde mannen is juist deze competentie vaak wat minder ontwikkeld.” Stellen we de juiste vragen? “We hebben vaak geweldige oplossingen voor onze klanten, alleen vergeten we wel eens om goed door te vragen of het ook de oplossing is voor het probleem dat de klant heeft. Daarom is een meer diverse samenstelling van teams nodig. Dat kan met andere mannen, maar gaat zeker beter met vrouwen. Ik hoor ook vaak ‘we hebben ook hele diverse teams van mannen.’ Mijn stelling is: Diversiteit is niet vrouwen. Vrouwen is wel diversiteit. Dat weet ik zeker.” 

Bart van Breukelen, Voorzitter Raad van Bestuur TBI

Concrete acties

TBI heeft een brede instroom van vrouwen in het traineeship. Het is de uitdaging om de uitstroom van deze vrouwen te voorkomen en te zorgen dat zij zich breed ontwikkelen en doorstromen naar de bepalende posities. Wat vinden de TBI-vrouwen zelf eigenlijk belangrijk?

Lisette geeft aan dat tijdens de lunch vrouwen drie belangrijke punten naar voren hebben gebracht. “Zij gaven aan behoefte te hebben aan een speciaal mentoren-netwerk binnen TBI.” Een netwerk met zowel vrouwelijke als mannelijke mentoren waaraan je je kunt ‘spiegelen’ en die een luisterend oor bieden. “Deze wens pakken we op.” 

Om te voorkomen dat vrouwen voortijdig uitstromen is het belangrijk om te kijken naar de ‘spitsuur-jaren’. Lisette: “Er is een duidelijke behoefte aan steun en flexibiliteit in de periode dat je op àlle fronten druk bent; zowel op je werk als privé met jonge kinderen of mantelzorg. Dit geldt voor zowel vrouwen als mannen.” Lisette geeft aan dat er recent is gekeken naar het arbeidsvoorwaardenpakket. Zijn de regelingen in de verschillende ondernemingen uniform? En wat is de impact van parttime werken of het gebruiken van ouderschapsverlofregelingen voor de leaseregeling of de pensioenregeling. “We kijken wat fair is, hoe we arbeidsvoorwaarden kunnen aanpassen én hoe we deze binnen TBI kunnen stroomlijnen.”

Vrouw in selectiecommissie

Het derde punt richt zich op de samenstelling van selectiecommissies voor belangrijke posities. Bart gaat enthousiast verder over deze praktische tip: “Het gaat ons helpen om een vrouw toe te voegen aan het gremium dat verantwoordelijk is voor de selectie voor strategische functies.” Vrouwen hebben een andere kijk op kandidaten en competenties. “Ik zit nu in de fase: het lijkt me een goed idee, maar hoe kunnen we dat operationeel handen en voeten geven. Als er nog geen vrouwen in het MT zitten, is het nog niet zo eenvoudig om dit in te vullen. Daar moeten we een oplossing voor zoeken.” 

TBI kijkt bij de invulling van vacatures met name intern. “We stimuleren doorstroom van onze mensen. Tegelijkertijd realiseer ik me dat het dan meer tijd kost voordat we meer vrouwen op bepalende posities hebben. Dat zouden we moeten doorbreken door bij bepaalde posities ook extern te werven en gebruik te maken van headhunters die zicht hebben op talentvolle vrouwen.”

“Over 3 jaar zit er in de top van al onze ondernemingen, directie of managementteams minimaal een vrouw.''
Bart van Breukelen, Voorzitter Raad van Bestuur

Forceren om te versnellen

Het benoemen van meer vrouwen op bepalende posities gaat niet automatisch, daar is gericht beleid voor nodig. Je zou kunnen denken aan het invoeren van een quotum of streefcijfers. Hoe staat Bart daar tegenover?  

Het blijft even stil voordat hij heel precies zijn antwoord formuleert: “Over 3 jaar zit er in de top van al onze ondernemingen, directie of managementteams minimaal een vrouw. Ik denk dat dat zou moeten. Als decentraal georganiseerd bedrijf komt het erop aan dat we in gesprek gaan met de verschillende directies om dit te realiseren. Ik denk dat het nodig is dat we iets forceren om te kunnen versnellen, want anders gaat het in onze sector te langzaam.” Bart gaat nog verder. “Het is aan ons om hen te overtuigen waarom het belangrijk is en te zorgen dat het gebeurt. En dat gaat ons lukken. Alles wat we aandacht geven groeit.” 

Het is duidelijk dat het onderwerp aandacht heeft en op de agenda staat. Afsluitend wil Bart desgevraagd nog enkele tips geven aan de vrouwen: “Leg de lat voor jezelf uitdagend hoog, dan leer je het meest. Spreek je ambities uit en pak de kansen die je geboden worden.”

Stuur verhaal door