Trainee Annemarie Steutel (periode 3)

‘Ik mag initiatieven nemen en creatief zijn’

TBI-trainee Annemarie Steutel spraken we al eerder, toen ze drie maanden in dienst was en op het hoofdkantoor van TBI Holdings werkte. Vanuit haar interesse in financiën en strategie kwam ze terecht bij team Merger & Acquisition en bij duurzaamheidsrapportage. Voor haar tweede periode van acht maanden koos ze voor een functie bij Hazenberg Bouw. Zes weken geleden startte de derde en laatste werkperiode van haar traineeship, bij projectontwikkelaar Synchroon. Er is dus veel bij te praten.

Nog even samenvattend, Annemarie, je studeerde Economie & Bedrijfseconomie én Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen en jouw grote interesse ligt bij huisvesting en verduurzaming. Koos je daarom voor een bouwer, voor je tweede periode?
‘Ja, ik wilde nu dichter op de bouw zitten, maar wel vanuit de financiële kant, want ik heb geen bouwachtergrond. Wat Hazenberg interessant maakt, is dat ze herontwikkelen, restaureren, transformeren en verduurzamen. Ik bemoeide me met het laatste en was betrokken bij het verduurzamen van ouderencentrum Carolushof in Uden en bij 94 bewoonde corporatiewoningen in Waalwijk.’

Koos je bewust voor verduurzaming?
‘Jazeker, omdat ik daar ook persoonlijk affiniteit mee heb. Het verduurzamen van woningen terwijl ze worden bewoond wordt binnen Hazenberg gedaan door een jonge club die SmartPack heet. Hun innovativiteit en groeiambities spraken me aan. Ik was daar projectcontroller, dus ik boekte facturen in en stuurde ze uit. Dat moet nauwkeurig en tijdig gebeuren, maar is verder niet heel spannend. Wel spannend is het monitoren van de financiële prognoses: komen ze uit? En bij het ontstaan van meerwerk van onderaannemers bijvoorbeeld, overleg ik met de projectleider bij wie de kosten daarvan thuishoren. Hebben wij het verkeerd ingeschat, zijn de wensen van de opdrachtgever gewijzigd, of speelt er nog iets anders?’

Kom je zelf dan ook op deze projecten?
‘Ja hoor, een keer per twee weken was ik in Waalwijk en Uden voor bouwvergaderingen over zaken als de planning, de opgeleverde delen en de kosten. Het is fijn om op die manier gevoel bij de projecten te houden.’

Had je nog andere taken?
‘Ik heb voor Hazenberg een dashboard met Power BI gemaakt voor de algemene kosten. Dit vervangt niet alleen een berg Excel-bestanden met alle tabbladen, dit dashboard presenteert alle bestaande informatie uit het boekhoudsysteem real-time en visueel aantrekkelijk.’

Wat heb je bij Hazenberg geleerd?
‘Heel veel. Ik werkte er met heel leuke en ervaren collega’s en werd onder andere begeleid door de financieel directeur. Het was boeiend om te zien hoe een project in de tijd verloopt en waar de risico’s ontstaan. De maatschappelijke omstandigheden waren extreem onzeker met stijgende bouwkosten en de energiecrisis. Dat was reden om bijvoorbeeld dakpannen veel eerder in te kopen dan ze nodig waren. Ik maakte mee hoe het projectteam er alles aan deed om te voorkomen dat het project uitloopt. Want dat kost niet alleen geld – het uitvoeringsteam is langer nodig, steigers moeten langer blijven staan – maar het is ook nog heel vervelend voor de bewoners die langer overlast hebben.’

Kreeg je tussendoor nog trainingen van de TBI acdmy?
‘Ja, we kregen een presentatietraining met feedback en handige tips zoals: wees geen wervelwind, laat soms ook een stilte vallen om de luisteraar rust te geven. Onderdeel hiervan was een stemtraining van een zangcoach, waarbij je leerde je stembereik te vergroten. Je gebruikt vaak maar een deel van je bereik. Ook was er een boeiende themadag over projectmanagement. Daar werd benadrukt dat je moet zorgen voor ‘rust op rendement’, ofwel dat je alle betrokken partijen hun winst gunt en dat dit bij de aanvang van een project helder moet zijn. Wantrouwen over geld kan een grote stoorzender zijn in de bouw.’

Waarom koos je voor je derde werkperiode voor projectontwikkelaar Synchroon?
‘Eigenlijk solliciteerde ik heel specifiek om te werken bij een bepaald concept van Synchroon genaamd ‘Buurtleven!’. Dit is een werkwijze van Synchroon om een gebiedsontwikkeling aan te gaan, veelal op een plek met verouderde woningen en leefbaarheidsproblemen samen met een woningcorporatie en de gemeente herontwikkeld. Dat gebeurt in samenspraak met de bewoners en lokale ondernemers, waarbij de verschillende behoeften van de doelgroepen als uitgangspunt gelden. Daarbij wordt ook gekeken naar een mix van sociale woningenbouw met middenhuur- en koopwoningen.’

Gebeurt dit al?
‘Ja, dit is een aantal jaren geleden opgezet door Rosalie de Boer, mijn dagelijkse begeleider in deze traineeperiode, en op deze manier wordt nu de wijk Te Werve Oost in Rijswijk herontwikkeld. Dat is een ingrijpende operatie met veel sloop en nog meer nieuwbouw, waar de bewoners veel intensiever bij worden betrokken dan doorgaans wordt gedaan.’

In ons vorige gesprek vertelde je over jouw voorliefde voor goed nabuurschap. Dit lijkt hier goed op aan te sluiten?
‘Dat klopt, ik had lichte twijfels of ik met mijn financiële achtergrond – in plaats van bijvoorbeeld een bouwkundige of planologische – voldoende zou kunnen betekenen voor dit team. Maar betrokken woningbouw is wel waar mijn hart ligt en het acquisitieteam wilde me graag hebben.’

‘Ik mag de haalbaarheid van mijn zelfbedachte idee voor een Friends-studio onderzoeken’

Waar is jouw taak binnen dit team?
‘Ik ondersteun de projectontwikkelaar die zich bezighoudt met de herontwikkeling van het fabrieksterrein van de voormalige snoepfabriek De Faam in Breda. De ontwikkelvisie dienden we onlangs in bij de gemeente. De oude fabriekshal en schoorsteen blijven behouden en er komen ruim zeshonderd woningen. Ik werk hier pas vijf weken, dus kan nog geen grote wapenfeiten presenteren. We zijn nu aan het bepalen hoeveel woningen er van elk type komen en hoe groot die kunnen zijn. Een innovatief computermodel helpt ons hierbij. We gebruiken het om te kijken of we het financieel rondkrijgen binnen de verdeling die de gemeente voorstaat tussen sociaal (30%), middeldure huur en koop (40%) en vrije sector (30%). En als het niet uitkomt, wat moeten we dan veranderen?’

Wat vind je leuk aan je werk?
‘Dat ik niet alleen controlerend bezig ben, maar ook initiatief mag nemen, creatief mag zijn. Bij De Faam komen sociale studio’s. Ik vroeg of we niet een aantal dubbele studio’s zouden kunnen maken waar twee vrienden wonen die één voordeur en woonkamer hebben, maar wel een eigen slaap- en badkamer, een zogenaamde Friends-studio. Ik mag de haalbaarheid hiervan onderzoeken.’

Is De Faam je enige project?
‘Nee, ik was gisteren mee naar een locatie in Zoetermeer, waar we verkennen of hier het nieuwe concept Hofleven van Synchroon voor het eerst kan worden gerealiseerd. Hierbij wonen mensen zelfstandig, maar wel met gelijkgestemden in een gedeelde groene hof-omgeving. En voor Buurtleven! onderzoek ik hoe je kwetsbare doelgroepen kunt mixen met andere, sociaal betrokken bewoners, waardoor beide groepen elkaar ondersteunen. Daar is weinig ervaring mee, maar er zijn fysieke manieren om hun interactie te bevorderen, bijvoorbeeld door deze groepen een gezamenlijke tuin te geven die ze moeten onderhouden.’

Vroege vraag wellicht, maar heb je al een idee wat je na je traineeship wilt doen?
‘Ik wil bij TBI blijven en heb een paar plekken waar ik koffie wil gaan drinken. Voor mij is het belangrijk dat ik mensen om me heen heb waarvan ik nog jaren kan leren. En ik wil graag in het begin van de keten zitten, als de plannen nog niet zo uitgekristalliseerd zijn.’

Stuur verhaal door