De kracht van generaties

Leermeester Hans van Eert (64 jaar, Uitvoerder bij Nico de Bont sinds 1985) en Martijn van Caem (28 jaar, Metselaar bij Nico de Bont sinds 2014) over de kracht van generaties.  

“Met Martijn werk ik al ruim acht jaar samen. Hij is in 2014 als leerling metselaar begonnen bij Nico de Bont. Sinds kort is Martijn ook leermeester metselaar. Nico de Bont restaureert en herbestemt uiteenlopend ‘cultuurhistorisch’ erfgoed, waaronder omvangrijke rijksmonumenten als de Domtoren in Utrecht, het ARTIS-Groote Museum in Amsterdam en Breda Botanique. Ook is er kleiner uitdagend vakwerk bijvoorbeeld in Breda, het Begijnhof, en in Arnhem, de brugpijlers van de John Frostbrug. In Naarden-Vesting zijn we betrokken bij het onderhoud van de vesting. Er ligt een plan voor de komende 20 jaar. Deze projecten voeren we uit met eigen – vaak zelf opgeleide – vakmensen”, aldus Hans.

In 2018 werd de pas gerestaureerde Urbanuskerk in Amstelveen door een uitslaande brand helaas grotendeels verwoest. Van deze bijzondere kerk zijn de gewelven ingestort of instabiel geworden. Herstel was noodzakelijk, terwijl er maar weinig vakmensen zijn die dit ambacht nog beheersen. “Martijn heeft hier het vak van ‘metselen van gewelven’ geleerd. Dat is een kunst op zichzelf. Bijzondere metseltechnieken en aangepaste samenstelling van toe te passen materialen zijn noodzakelijk. Bij dit soort metselwerk wordt hele speciale specie gebruikt. En de steen moet kurkdroog zijn. Zo zuigt hij zich vast.''

“Ik leer alles wat ik nodig heb: specifieke vakkennis, over de normen en waarden in de bouw en hoe we met elkaar omgaan, over alle facetten van het in elkaar zetten van een huis, veiligheid en basiskleding en het milieu. Het is ook ongelooflijk nuttig om van oudere en heel ervaren collega’s te leren. Ze weten echt veel en passen zich snel aan. En het is nog leuk ook”, aldus Rick.

In samenspraak met Stichting Haagbouw krijgt ERA Contour leerlingen aangeleverd. Deze zijn broodnodig om ze op te leiden tot volwassen timmermannen, gezien de vergrijzing in het vak. De Bouwpraktijk speelt daarin ook een rol.

“Als leerling timmerman is het ongelooflijk nuttig om van oudere en heel ervaren collega’s te leren”
Rick Buis, Leerling timmerman Sinds bij ERA Contour

Geoffrey is ook leermeester bij De Bouwpraktijk, een initiatief van ERA Contour en Smits Vastgoed. Team ERA flats speelt een belangrijke rol in de renovatie van flats in de regio. Met De Bouwpraktijk worden er potentiële medewerkers opgeleid, zoals immigranten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of die al jaren werkloos zijn. Er wordt door deelnemers geoefend in de loods en daarna in een lege woning of flat op de bouwplaats. Het einddoel is een baan in de bouw of techniek.

Stuur verhaal door