Douwe van den Wall Bake - Innovatie manager

Douwe van den Wall Bake (37 jaar, Innovatie manager)
'Innoveren is een werkwoord'

'De toekomst maken! Dat is het doel van mijn werk als eerste innovatie manager van TBI Holdings. Barrières wegnemen, ruimte creëren en mensen inspireren en enthousiasmeren. Want innoveren gaat niet vanzelf. Het is echt een werkwoord!'

Hoog aan de wind varen
'Als zeiler vergelijk ik innoveren met hoog aan de wind varen. Continue ben je bezig met de koers aanpassen én op tijd overstag gaan. Zo zie ik de TBI-ondernemingen als een vloot kleine en grote zeilboten. Onze uitdaging is om diensten en producten op tijd aan te passen aan de veranderende klantvragen. Maar TBI is een groot, divers en decentraal bedrijf. De TBI-ondernemingen hebben met hun eigen klanten ieder ook hun eigen uitdagingen. Er is dus geen uniform programma, de kracht schuilt juist in de decentrale eigenaarschap.'

Inspireren, faciliteren en verbinden
'Mijn rol draait om inspireren, faciliteren en verbinden. Ik probeer bottom-up de beweging van vernieuwing te vergroten. Mensen aanmoedigen en helpen om initiatieven te nemen (en door te zetten!). Daarbij werk ik met alle type medewerkers: van uitvoerders tot directies, van ontwerpers tot installateurs, trainees tot bijna gepensioneerden. Voor ieder van hen organiseer ik de TBI Innovatieprijs en is het i-fonds beschikbaar en met behulp van mijn i-denktank zijn we continue bezig met nieuwe experimenten.'

Onze TBI familie
'TBI kent vele kenmerken van een familiebedrijf. Stabiel, gericht op de lange termijn en goede persoonlijke relaties. En binnen ons decentrale model kunnen sommige initiatieven en aanpassingen soms heel snel geregeld zijn. En dat is nodig ook, want ondanks de goede markt komen er ook compleet nieuwe kansen op! De toekomst kunnen we blijven veranderen.'