De toekomst start met leren

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Maar onderwijs is niet goedkoop. Stichting Studiefonds TBI geeft daarom elk jaar ruim 2500 scholieren en studenten een toelage en een bijdrage in de kosten. Een steuntje in de rug, waarmee we kinderen stimuleren om een opleiding te volgen.

Al meer dan 30 jaar 

In 1992, toen we ons 10-jarig bestaan vierden, hebben we de Stichting Studiefonds TBI opgericht. Met een financiële bijdrage maakt deze stichting het volgen van een studie makkelijker voor kinderen van (oud-)werknemers van TBI of van de TBI-ondernemingen.

Voor kinderen van medewerkers 

Het Studiefonds TBI is er voor de schoolgaande of studerende kinderen van alle werknemers en oud-werknemers van TBI met een vast dienstverband. Ongeacht hoe lang zij al in dienst zijn. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van onze bedrijfsresultaten. Bij de verdeling van het beschikbare bedrag letten we op de leeftijd van het kind en op het niveau van de opleiding. Verder is een belangrijk aspect de, aan de opleiding verbonden, kosten.

Zo werkt het  

Het Studiefonds geeft de kinderen zélf een tegemoetkoming in het les- of collegegeld. Daarbij maakt het niet uit welke opleiding zij volgen. Dit is trouwens geen lening maar een gift. Na afloop van de opleiding hoeven zij dus niets terug te betalen. Dit voorkomt het opbouwen van studieschulden en maakt studeren onbezorgder. Mooi toch!

Voor alle opleidingen 

De school- en studietoelages zijn bestemd voor kinderen die voortgezet onderwijs, (voorbereidend) middelbaar of hoger beroepsonderwijs óf wetenschappelijk onderwijs als fulltime dagopleiding volgen aan een door de Nederlandse overheid erkende onderwijsinstelling. Bij de verdeling van het beschikbare bedrag let het bestuur onder andere op de leeftijd van het kind en op de aard en niveau van de opleiding. Verder is een belangrijk aspect de aan de opleiding verbonden kosten.

Op zoek naar een uitdaging bij een werkgever die ook aan de toekomst van jouw kinderen denkt?

Onze collega's vertellen