Een duurzame toekomst

Klimaatverandering, waarschijnlijk de grootste uitdaging waar onze maatschappij voor staat, gaat ons aan het hart. Daarom is duurzaamheid de belangrijkste pijler in onze strategie. Een pijler met twee thema’s: de circulaire transitie en de energietransitie. De versnelling hiervan stimuleren we door ons te richten op vijf zogeheten impactgebieden. Kijk, dan doe je wat.

Duurzame materiaalkeuzes 

Een duurzame materiaalkeuze is voor ons vooral een keuze voor minder materiaalverbruik. We maken slimmere ontwerpen en gebruiken steeds vaker hergebruikte en hernieuwbare grondstoffen. Zo moet in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen in onze projecten gehalveerd zijn. 

40% minder uitstoot bij de productie van onze heipalen en nog véél meer

Emissieloos bouwen 

We willen de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk tegengaan. Daarom zetten we onder andere in op materialen met een lage CO2-footprint, op logistieke hubs en elektrificatie van ons materieel en wagenpark. 

Circulair ontwerpen 

Circulair ontwerpen is gericht op het behoud van waarde. Hoe zorgen we ervoor dat materialen in de toekomst hergebruikt kunnen worden? Dat gebouwen van functie kunnen veranderen? We experimenteren met nieuwe verdienmodellen, bouwen steeds meer modulair en leggen materialen vast in een materialenpaspoort.  

Duurzame energieoplossingen 

We denken mee met onze klanten over duurzame energieoplossingen. Zo’n oplossing is uniek voor elk project maar heeft altijd drie dimensies: minder energieverbruik, een groter aandeel van zon- en windenergie, en efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen.