Bestuur

Ons dagelijkse bestuur is verantwoordelijk voor de grote lijnen. Voor de visie, het beleid, de missie, strategie en doelstellingen van TBI. Daarbij worden zij geadviseerd door onze groepsdirectie en gecontroleerd door de Raad van Commissarissen.

Raad van Bestuur 

Bart van Breukelen, Voorzitter
Bart is sinds januari 2018 lid van de Raad van Bestuur. Daarvoor was hij directievoorzitter van TBI-onderneming Synchroon. Vanaf 1 mei 2019 zit hij de Raad van Bestuur voor. 

Emiel Roozen
Emiel werd in mei 2016 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. In zijn functie heeft hij specifieke aandacht voor Financiën en ICT.

Bianca Seekles 
Bianca werd in september 2023 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Daarvoor was zij directievoorzitter van TBI-onderneming ERA Contour. 

Hendrik de Haan 
Hendrik werd in september 2023 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Daarvoor was hij directievoorzitter van TBI-onderneming Eekels Technology. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om hem, na het aftreden van Bart van Breukelen in de Algemene Vergadering van april 2024, te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van.

v.l.n.r. Emiel Roozen, Bart van Breukelen, Marco Peppel, Henri van Dam, Harald van Keulen (afgetreden), Michiel Tromm, Remco Hoeboer en Piet Jan Heijboer

Groepsdirectie

De groepsdirectie adviseert de Raad van Bestuur over thema’s die heel TBI aangaan, zoals kennisdeling en samenwerking. De groepsdirectie bestaat uit:

Piet Jan Heijboer - Techniek
directievoorzitter Croonwolter&dros B.V. 

Remco Hoeboer - Infra 
directievoorzitter TBI Infra B.V. 

Henri van Dam - Vastgoed
directeur Synchroon

Marco Peppel - Utiliteit
directievoorzitter J.P. van Eesteren B.V.

Michiel Tromm
Hoofd Juridische Zaken 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de gang van zaken bij TBI en de TBI-ondernemingen. Ook ziet de Raad van Commissarissen toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en helpt die met advies. De RvC heeft 6 leden. De samenstelling, taken en werkwijze van de RvC zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen van TBI.

drs. Ton Nelissen (1948), voorzitter
Benoemd in september 2012, aftredend in 2024 (einde commissariaat).

  • Lid van de auditcommissie
  • Lid van de benoemings- en remuneratiecommissie

Eerdere functie: Lid Raad van Bestuur van Dura Vermeer Groep N.V.

Belangrijkste nevenfuncties: Bestuurslid Nederlands Blazers Ensemle, Vice-voorzitter Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Babant.

Hilde Garssen
Benoemd in september 2021, eerste herbenoeming in 2025.

  • Voorzitter van de benoemings- en remuneratiecommissie

Huidige functie: Lid Raad van Bestuur KPN, Chief People Officer.

Belangrijkste nevenfuncties: bestuurslid KPN Mooiste Contact Fonds, lid RvT KWF Kankerbestrijding.

ir. Huib Morelisse (1964)
Benoemd in april 2018, herbenoemd in 2022.

  • Voorzitter strategische commissie

Functie: Medeoprichter Breathe.

Eerdere functie: Bestuursvoorzitter Lagerwey, bestuursvoorzitter Nuon.

Belangrijkste nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen BUVA, lid Raad van Commissarissen Redwind.

drs. Marcel Niggebrugge (1950)
Benoemd in april 2015, aftredend in 2023 (herbenoembaar).

  • Voorzitter van de auditcommissie

Eerdere functies: Lid Raad van Bestuur Urenco Ltd., lid Raad van Bestuur Nederlandse Spoorwegen N.V.

Belangrijkste nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen Spoorwegpensioenfonds Beheer B.V.

ir. Karin Laglas
Benoemd in april 2022, aftredend in 2026 (herbenoembaar).

Eerdere functies: CEO van Ymere, decaan aan de TU Delft.

Belangrijkste nevenfunctie: Toezichthouder bij Eurocommercial Properties en Universiteit Utrecht.

Oswald Coene
Benoemd in september 2022, aftredend in 2026 (herbenoembaar).

Eerdere functies: CEO Koning & Hartman, commissaris bij Funda, manager bij Getronics, Bouman & Company en Akzonobel.

Belangrijkste nevenfunctie: Commissaris bij Visma, bestuurslid van het Koninklijk Concertgebouworkest, Voorzitter Raad van toezicht Amsterdam&partners