Actueel

14 mei 2020

Woningbouwers: schade door corona valt mee

De Corona-crisis raakt ons allemaal, ook de bouwers. Om te zien hoeveel, ging journalist Marc Doodeman van Cobouw in gesprek met woningbouwers, waaronder directievoorzitter Hans Smit van Koopmans Bouwgroep. 

13 mei 2020

Speciale Technieken in Eefde

Op het sluizencomplex wordt door Mobilis Speciale Technieken onderhoud gepleegd aan de betonconstructie van de kolk en de heftorens. Al het staalwerk wordt geconserveerd, waarbij speciale aandacht is vereist aan de Chroom 6 houdende onderdelen.

13 mei 2020

Coronabestendige bezichtigingen bouwlocatie Veste

Wie interesse heeft in een nieuwbouwappartement in Zutphen, kan voor een coronabestendige rondleiding terecht op bouwlocatie Veste tussen de Coehoornsingel, de Deventerweg en de Leeuweriklaan in Zutphen. Hier realiseert TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep uit Enschede 3 woontorens, waarvan twee bestemd voor koop, met in totaal 28 luxe appartementen en penthouses.

12 mei 2020

‘Vergaande detaillering vind ik heel gaaf!’

Uitdagingen opzoeken dat is wat Navid Ardi, BIM Modelleur bij TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep, heel graag doet!

11 mei 2020

Eemshaven-Vierverlaten 380 kV in uitvoering

Woensdag 1 april jl. is het project Eemshaven-Vierverlaten 380 kV (kiloVolt) in uitvoering gegaan. Deze nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding vervangt de huidige 220 kV-verbinding. Het gebiedsdeel tussen Eemshaven en Bedum wordt in opdracht van TenneT uitgevoerd door het consortium Mobilis en Strukton Civiel. Ten aanzien van de uitvoering wordt zij versterkt met partner Koninklijke Oosterhof Holman.

07 mei 2020

De waardevolle kracht binnen het team Woonconcepten

Een goed team van mensen is essentieel voor de realisatie van onze conceptwoningen. Welke rol je ook hebt binnen het team, iedereen is vanuit zijn/haar eigen functie een belangrijke schakel in het gehele proces. Neem nou Gerwin Kappert, calculator bij Koopmans, hij ziet alle fases in het proces voorbij komen en maakt de nodige berekeningen.

06 mei 2020

Verkeers- en Tunneltechnische Installaties RijnlandRoute nader beschouwd

Croonwolter&dros is binnen de internationale aannemerscombinatie COMOL5, verantwoordelijk voor de volledige VTTI, de verkeers- en tunneltechnische installaties.

01 mei 2020

ERA CONTOUR, SYNCHROON EN GEMEENTE BREDA ONDERTEKENEN OVEREENKOMST VOOR WOONPLAN TUINEN VAN GENTA

ERA Contour, Synchroon en Gemeente Breda hebben de anterieure overeenkomst ondertekend voor Tuinen van Genta. Het woonplan bestaat uit totaal 175 woningen met een mix van woningtypen aan de rand van de binnenstad van Breda. Tuinen van Genta is een ontwikkeling van TBI-ondernemingen ERA Contour en Synchroon. Beide werken samen onder de naam V.O.F. Tuinen van Genta. Inbo is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp en de buitenruimte is ontworpen door Sabine Geerlings. De verkoop van de woningen start najaar 2020. De eerste fase van de bouw start naar verwachting medio 2021.

01 mei 2020

Renovatie van de Bierfabriek in voormalig havenloods is in volle gang

De voormalige havenloods aan de Merwehaven waar ooit fruit gekoeld werd opgeslagen, is bijna niet meer te herkennen. Op de markante betonnen spanten en binnenbladen na, is alles verwijderd. Onze gespecialiseerde afdeling Verbouw, Onderhoud en Renovatie transformeert de loods in een brouwerij en restaurant. In de 5.000 m2 grote ruimte vestigen straks Stadshaven Brouwerij Rotterdam en de Bierfabriek.

01 mei 2020

Artikel bijzondere herbestemming Groot Bijstervelt

Industriebouw schreef een mooi artikel over de bijzondere herbestemming van voormalig montfortanenklooster Groot Bijstervelt in Oirschot. Lees het hier.