Woningen en een hotel tegenover Pathé op Arnhem Centraal

17 nov 2016

Woningen, een hotel en commerciële functies in de plint: wethouder Gerrie Elfrink van de gemeente Arnhem en adjunct-directeur Tobias Verhoeven van TBI-onderneming Synchroon, hebben vandaag een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van de kavel K6/G2 in het stationsgebied van Arnhem. Het betreft de grond aan de Oude Stationsstraat tgegenover Pathé. Dit gedeelte is een belangrijke schakel tussen het station en de stad. Een goede invulling van dit gebied zorgt voor levendigheid en een aantrekkelijke looproute tussen station en binnenstad.

Het stationsgebied van Arnhem heeft in het afgelopen decennium een imposante transformatie doorgemaakt tot een dynamische en multifunctionele locatie met als hoogtepunt vorig jaar de opening van de Openbaar Vervoer Terminal. Toch is het stationsgebied nog niet af. Een van de nog niet ingevulde plekken is kavel K6/G2. Deze kavel is nu tijdelijk geasfalteerd.

De gemeente heeft na vele gesprekken met diverse partijen gekozen voor Synchroon als ontwikkelende partij. Synchroon heeft zich reeds bewezen op het vlak van duurzame binnenstedelijke gebiedsontwikkeling met gemengde programma's. In het komende jaar zal het programma worden uitgewerkt tot een concreet bouwplan. Naar verwachting wordt medio 2018 gestart met de bouw.

Wethouder Elfrink is blij met de ondertekening van de intentieovereenkomst: "De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de verdere invulling van het gebied Arnhem Centraal. Het programma voor heel Arnhem Centraal is opnieuw tegen het licht gehouden en besloten is dat op de kavel naast het geplande hotel ook woningen gebouwd mogen worden. Er is veel vraag naar wonen in het centrum en dit is echt een fantastische locatie. Ik ben dan ook blij met de handtekeningen die we vandaag zetten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Synchroon deze belangrijke schakel succesvol zal ontwikkelen."