WKO-certificaat voor TBI-onderneming Wolter & Dros

14 jan 2015

TBI-onderneming Wolter & Dros heeft in december 2014 het kwaliteitscertificaat BRL 6000-21 behaald: een belangrijke waardering voor het professionaliseren van haar diensten op het gebied van WKO-installaties. Met de certificering kan Wolter & Dros bij overheidsinstantie Bodem+ de erkenning verkrijgen voor het ontwerp, de realisatie en het beheer van het bovengrondse deel van WKO-installaties.

Certificatie- en erkenningsplicht

Vanaf oktober 2014 geldt een certificatie- en erkenningsplicht voor bedrijven die bodemenergiesystemen ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden. ‘Er is nog onvoldoende aandacht voor goed en zorgvuldig beheer van WKO-installaties’, zegt Guido Bakema van BodemenergieNL. Met de verplichting is de eerste stap gezet naar goed beheer en een optimale energiebesparing van bodemenergie.

Ontwerp, realisatie en beheer

Wolter & Dros is conform de BRL 6000-21 richtlijn gecertificeerd voor het ontwerp, de realisatie en het beheer van het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen. De richtlijn stelt onder meer eisen aan de organisatie, kwaliteitsbeheer en vakbekwaamheid.

Iedereen die werkzaamheden uitvoert aan bodemenergiesystemen moet voldoende vakkennis hebben. Om dit aan te tonen, hebben verschillende medewerkers van Wolter & Dros een examen afgelegd en de basisdocumenten opgesteld die voldoen aan de kwaliteitscriteria.

Garantie kwaliteit

Een belangrijk voordeel van de certificering is de betere garantie op kwaliteit voor opdrachtgevers. Ter waarborging van de juiste kwaliteit moeten opdrachtgevers werken met erkende bedrijven die onder toezicht staan van Bodem+. Om faalkosten te verminderen, worden onder meer eisen gesteld aan de contracten en werkprocessen. Bovendien moeten de beoogde prestaties en lage energiekosten tijdens de exploitatiefase worden behaald (rendementseis).