Verbouw Van DoorenVeste Groningen

23 jan 2015

Bron: www.cepezed.nl

In het kader van het huisvestingsprogramma Ruimte Voor Talent wordt de Van DoorenVeste van de Hanzehogeschool Groningen verbouwd. Het onderwijsgebouw is na jaren intensief gebruik toe aan een opfrisbeurt. Het gebouw wordt aangepast aan de huidige eisen en gebruikswensen. De opwaardering is onder meer gericht op een betere zichtbaarheid van de verschillende opleidingen als Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek, het Instituut voor Engineering, Life Sciences & Technology en Communicatie, Media & IT.

Samenwerking

De Hanzehogeschool zocht middels een aanbestedingsprocedure naar één partij die zowel verantwoordelijk is voor de bouwkundige werken als voor de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Het aannemersbedrijf Geveke Bouw gaat daarom samen met de TBI-ondernemingen Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros het definitieve ontwerp van de verbouw in het bouwteam verder uitwerken.

Aanpak met kwaliteit

De Hanzehogeschool hecht veel waarde aan kwaliteitsonderwerpen: beperking van overlast, samenwerking/communicatie en de beheersaspecten van het project. Samen met Croon en Wolter & Dros heeft Geveke Bouw deze onderwerpen in een Plan van Aanpak uitgewerkt, op maat gesneden voor het project. Eind 2014 is gestart met de bouw. Alle werkzaamheden vinden plaats in een operationele onderwijsomgeving. Het bouwteam streeft naar minimale overlast en maximale veiligheid van de gebruikers. De beoogde opleveringsdatum is augustus 2016.

Bron: www.cepezed.nl