Transformatiescan blaast zorggebouwen nieuw leven in

06 jul 2016

Het herbestemmen van zorggebouwen naar nieuwe doelgroepen en functies is een heet hangijzer. Reden voor TBI-onderneming HEVO, Inbo en Deerns om de "Transformatiescan Bestaande Zorggebouwen" te ontwikkelen. In een kortdurend interactief proces wordt onderzocht of een transformatie naar nieuwe markten en doelgroepen financieel, bouwkundig en technisch haalbaar is. Deze aanpak vergroot in een aantal weken het inzicht, versnelt besluitvorming en voorkomt leegstand.

De uitstraling en uniforme inrichting van veel zorgvastgoed sluit veelal niet aan bij de wensen van de huidige en toekomstige doelgroep. Hoe een zorggebouw opnieuw en optimaal toekomstwaarde kan krijgen, vraagt om expertise van meerdere bureaus. 'Met de introductie en multidisciplinaire aanpak van het team Tranformatiescan Bestaande Zorggebouwen is er binnen enkele weken inzicht of revitaliseren, renoveren of transformeren haalbaar is', zegt Anneke Speelman, lid van het Transformatieteam en senior adviseur bij HEVO. 'Het resultaat van dit onderzoek vormt de opmaat voor een nieuw begin.'

In drie interactieve stappen naar een eigentijds (zorg)concept
Om in een kort tijdsbestek resultaat te boeken, werkt het transformatieteam planmatig, van grof naar fijn; rekenen, tekenen en programmeren vinden gelijktijdig plaats. 'We beginnen met een quickscan, waarin we de mogelijkheden verkennen. Daarna gaan we de diepte in met een aantal workshops, waarbij we ingaan op marktonderzoek, visie op doelgroepen, werkprocessen en innovaties. Dit vertalen we in een ruimtelijke indeling en in een investerings- en exploitatieopzet, dat de basis vormt voor de verdere uitwerking van een haalbaar en goed doordacht plan', aldus Speelman.

Ideaal vertrekpunt voor financiering
Deze werkwijze zorgt ervoor dat er al in de tweede fase zicht is op de kosten. Ook kan er dankzij de voorliggende businesscase worden gesproken met bank of investeerder over de mogelijkheden van financiering. 'We zien in de praktijk dat vastgoedmanagers met renovatievragen nog te vaak van de ene vraag naar de andere vraag gaan. Een lang proces, veel kosten en onvoldoende antwoorden. Met het team kijken we juist gelijktijdig integraal naar het probleem,' aldus Valk, werkzaam bij Deerns. 'De werkwijze van ons team heeft zich bewezen. Tal van zorggebouwen zijn inmiddels succesvol getransformeerd van verzorgingshuis naar verpleeghuis, seniorencomplex, bedrijfsverzamelgebouw en asielzoekerscentrum.' Wonen Meerssen is een van de woningcorporaties die de scan onlangs liet uitvoeren voor verzorgingshuis Beukeloord. Ook de voormalige Artilleriekazerne in Delft is succesvol getransformeerd.

Incompanytrainingen
In de zomer en najaar van 2016 en in het voorjaar van 2017 worden kennismakingsgesprekken en incompanytrainingen gehouden. Eigenaren van zorgvastgoed kunnen dan kennismaken met de methodiek aan de hand van een eigen casus. Voor meer informatie, kijk op: www.transformatiescan.com