Team KJ-plein wint tender KJ plein Den Haag

24 mei 2016

Team KJ-plein, bestaande uit TBI-onderneming Synchroon, Amvest, Powerhouse Company, DELVA Landscape Architects, Skonk, Metabolic en IMd heeft naar het oordeel van de beoordelingscommissie, het winnend ontwerp voor het gebouw op het Koningin Julianaplein gemaakt. Het winnende plan zorgt samen met de ondergrondse fietsenstalling voor een waardige stadsentree em geeft een beter aangezicht van het station. Het gebouw biedt een gevarieerd woonprogramma waaronder starters- en 50 sociale huurwoningen, het biedt de mogelijkheid voor een aangenaam groen verblijfsplein en zorgt voor een natuurlijke verbinding tussen het centrum en de Koekamp.

In november vorig jaar heeft het Haagse college van B&W de uitgangspunten voor de tender ten behoeve van de bebouwing op het Koningin Julianaplein vastgesteld. Voorafgaand hieraan hebben consultatierondes met betrokken bewoners, ondernemers en belangenverenigingen plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft deze kaders besproken en op enkele punten aangevuld, waaronder het feit dat ontwikkelaars extra punten konden verdienen door sociale woningen in de ontwikkeling op te nemen.

Aan de hand van de definitieve uitgangspunten zijn drie ontwikkelaars aan de slag gegaan om een ontwerp voor het gebouw, een bijbehorende visie op het plein en de relatie tot de Koekamp en een grondbod op te stellen. De beoordelingscommissie heeft zich over de ontwerpen gebogen en komt nu tot een duidelijk oordeel. Het college heeft besloten het oordeel van de beoordelingscommissie over te nemen. Met de bekendmaking van dit besluit treedt de bezwaartermijn voor de verliezende inzenders in werking. Mocht er binnen twee weken door hen geen bezwaar worden gemaakt, dan zal de winnende ontwikkelaar op 7 juni een uitgebreide presentatie houden aan o.a. bewoners en ondernemers.

De ontwikkeling van het KJ-plein, onderdeel van het gehele stationsgebied, kent een lange voorgeschiedenis. De gemeenteraad stelde ruim 10 jaar geleden samen met de NS en Babylon het masterplan Den Haag Nieuw Centraal vast. Het stationsgebied heeft sindsdien stap voor stap een prachtig en modern aanzien gekregen. Het plein voor het station is het sluitstuk van deze herontwikkeling.

In de zomer van 2017, nĂ¡ oplevering van de ondergrondse fietsenstalling, wordt er gestart met de realisatie van de bovenbouw. Tijdens de bouw blijft de fietsenstalling in gebruik. De verwachting is dat het gebouw begin 2019 wordt opgeleverd.