TBI nieuw lid Stroomversnelling: impuls voor verduurzaming bestaande bouw

10 mei 2016

Vanmiddag zette Harald van Keulen, directeur TBI Bouw, zijn handtekening onder de samenwerkingsbijeenkomst met de Stroomversnelling. Binnen dit netwerk werken ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers en netbeheerders  samen aan de ambitie ‘Nul op de meter’ (NOM) dat staat voor energieneutrale renovaties en nieuwbouw. Met het lidmaatschap van de Stroomversnelling verwachten de TBI woningbouwbedrijven ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep nóg beter in staat te zijn om aan deze ambitie invulling te geven, m.n. op het gebied van NOM-renovaties.

Links op de foto: Leen van Dijke, bestuursvoorzitter van de Stroomversnelling. Rechts: Harald van Keulen, directeur TBI Bouw. Fotografe: Eveline Keur

Als sterk bestaand netwerk is de Stroomversnelling een ideaal platform om kennis uit te wisselen. Daarnaast lopen de leden regelmatig tegen dezelfde uitdagingen aan die binnen het samenwerkingsverband vaak sneller en effectiever kunnen worden opgepakt. Maar innovatieve en duurzame stappen zetten kan alleen binnen de juiste context, zoals een goed politiek klimaat, passende regelgeving, snelle vergunningstrajecten etc. TBI ziet in de Stroomversnelling dan ook vooral toegevoegde waarde als het gaat om versnellen en versoepelen van het proces van NOM-renovaties. Daar is immers nog veel winst te boeken. “Door onze kennis en krachten te bundelen verwacht ik dat we uiteindelijk op dát terrein grote stappen kunnen maken”, aldus Van Keulen.
Daarnaast denkt Van Keulen dat de Stroomversnelling de leden ook meerwaarde biedt om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Samen innoveren
Voor TBI zijn samenwerking en kennisdeling een vanzelfsprekendheid. Van Keulen: “Van oudsher zijn onze woningbouwbedrijven erg sterk in hun klantbenadering. Dit hebben we bereikt door intensief met elkaar op te trekken. Het heeft inmiddels geleid tot een krachtige visie op wonen, bewoners en conceptontwikkeling die we graag met de overige leden willen delen. Zo werken onze bedrijven al enkele jaren samen in het TBI WOONlab aan nieuwe woningconcepten voor de nieuwbouw. Een goed voorbeeld  van deze innovatie is een NOM- woning  voor de nieuwbouw dat  we met het label  lekkerEIGENhuis op de markt hebben gezet. Gezien de grote verduurzamingsopgave waar we in Nederland voor staan, willen we deze kennis uitbreiden naar NOM-producten voor de bestaande bouw. Weliswaar zijn we hiermee binnen TBI  al flink ‘op schot’, maar zijn er ook nog open eindjes. We hopen dat andere partijen binnen de Stroomversnelling óns daarmee verder kunnen helpen. Zo snijdt het mes aan twee kanten”.