TBI maakt keurmerk beton bewust tot standaard

04 feb 2016

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van MVO-Nederland op 21 januari hebben TBI, VolkerWessels, BAM, Dura Vermeer, Heijmans en Strukton het Ketenconvenant Bewust Beton getekend. De zes grote bouwondernemingen gaan bij voorkeur beton toepassen met het keurmerk Beton Bewust, een initiatief van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten (VOBN). Ook zullen keurmerkhouders in een vroeg stadium in de projecten worden betrokken. Jan de Jong (directeur Mobilis) ondertekende dit convenant namens TBI.

Enorme impuls
"Deze aannemers geven bij aanbestedingen en beoordeling van aanbiedingen voorrang aan ketenpartners die de hoge duurzame ambities delen", vertelt Ron Peters, directeur van de VOBN in Nederland over de ondertekening. "Een van de afspraken binnen dit document is om betonleveranciers te verplichten om duidelijkheid te geven over de hoeveelheid secundaire grondstoffen en berekende hoeveelheid CO2 per geleverde hoeveelheid beton."

De ondertekening van het ketenconvenant is daarmee een goede stap naar een vedere verduurzaming van de betonketen. De partijen gaan minimaal twee keer per jaar met de VOBN aan tafel om de voortgang te bespreken en te bepalen hoe de openbare rapportages gedaan worden. Het beperkt zich niet alleen tot de aannemers, maar de gehele keten wordt betrokken. Daarbij is de wens voor de toekomst om het aantal keurmerkhouders uit te breiden en verdergaand te harmoniseren met het internationale keurmerk CSC.

Samenwerking VOBN en MVO Nederland
De eerste ideeën voor het keurmerk Beton Bewust zijn ontstaan in 2008 tijdens diverse stakeholdersessies waarbij MVO Nederland ketenpartijen bij elkaar bracht. VOBN heeft dit samen met haar leden verder uitgewerkt. Het keurmerk is in 2012 geïntroduceerd. Eerst alleen voor de betonmortelindustrie en nu voor alle betontoepassingen. VOBN is actief deelnemer aan het MVO Netwerk Beton van MVO Nederland.

Het ketenconvenant vind u hier.