Startschot voor grootschalige wijkvernieuwing in Hengelo

03 dec 2015

De Hengelose Es wordt de komende jaren flink onder handen genomen. Aan de noordkant van Hengelo verrijst straks de nieuwe en groene woonbuurt Hengelo’s Geluk. Stap voor stap verandert de wijk in een gezellige en gevarieerde buurt voor jong en oud, waarbij ontmoeting centraal staat. Hengelo’s Geluk krijgt zo’n 350 nieuwe koop- en huurwoningen met veel ruimte voor groen. Woningcorporatie Welbions en de TBI-ondernemingen ERA Contour en Koopmans Bouwgroep zijn, samen met Gemeente Hengelo en SVP stedenbouw en architectuur, initiatiefnemers van de grootschalige herstructurering van de Hengelose wijk.

Huur- en koopwoningen in verschillende prijssegmenten

Komende jaren wordt de woonwijk, die grenst aan het groene Weusthagpark, ingrijpend aangepakt. Het overgrote deel van de huidige bebouwing wordt gesloopt en maakt plaats voor circa 70 sociale huur- en 150 koopwoningen in verschillende prijssegmenten. De bestaande flatgebouwen worden ingrijpend gerenoveerd en bieden straks ruimte aan circa 130 appartementen. De flats krijgen niet alleen een andere uitstraling, ook zijn andere functies dan wonen denkbaar zoals een klusatelier, yogaruimte of buurtcafé met terras in de plint. Daarmee worden deze complexen letterlijk en figuurlijk het hart van de nieuwe woonbuurt.

Toekomstige bewoners nauw betrokken bij uitwerking buurt

Hoe Hengelo’s Geluk er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Bijzonder aan de ontwikkeling van Hengelo’s Geluk is namelijk dat de toekomstige bewoners nauw worden betrokken bij de verdere uitwerking van hun woning en buurt. Bianca Seekles, directeur van ERA Contour: “Mensen maken de wijk! Onze aanpak is om bewoners al in een vroeg stadium te betrekken bij onze plannen en hun wensen nadrukkelijk mee te nemen. Dat betekent dat we tijdens de ontwikkeling intensief met hen in gesprek gaan via interactieve workshops en klantenpanels. Alleen op deze manier maak je plekken waar mensen met plezier komen en ook blijven wonen.“

Samen de ambities meer dan waar maken

Vandaag ondertekenden de directievoorzitters Harry Rupert van woningcorporatie Welbions, Bianca Seekles van ERA Contour en Hans Smit van Koopmans Bouwgroep een partnerovereenkomst voor de realisatie van de nieuwe stadswijk. “De huidige wet- en regelgeving en de marktsituatie zorgen ervoor dat we als woningcorporatie dergelijke grootschalige wijkvernieuwingsopgaven niet meer alleen kunnen uitvoeren. Het is ons gelukt om twee goede partners te vinden waarmee we samen de ambities voor Hengelo’s Geluk meer dan waar kunnen maken. Dat is echt een feestje waard”, aldus Harry Rupert.

Planning

Begin 2016 worden de eerste klantenpanels voor Hengelo’s Geluk georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen nu alvast meedenken via de facebookpagina www.facebook.com/hengelosgeluk.