Sluiskiltunnel: over 100 dagen open

11 feb 2015

Over exact 100 dagen gaat de Sluiskiltunnel open voor het verkeer. Het aftellen is nu dus echt begonnen.

23 mei 2015 open

De Sluiskiltunnel gaat op 23 mei 2015 open voor het verkeer. Dan komt voor het motor-, auto- en vrachtverkeer een einde aan de wachttijden voor de draaibrug bij Sluiskil. Deze brug over het Kanaal van Gent naar Terneuzen staat gemiddeld 23 keer per dag open. De brug blijft na de opening van de tunnel in gebruik voor langzaam verkeer, zoals (brom)fietsers en landbouwvoertuigen, treinverkeer en bestemmingsverkeer.

De tunnel

De Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een geboorde tunnel met twee buizen die elk 1.145 meter lang zijn. Elke buis heeft twee rijstroken. De lengte van de totale tunnel, dus inclusief toeritten, is 1.330 meter, het diepste deel ligt 34 meter beneden NAP. De tunnel heeft een hellingspercentage van maximaal 4,5 procent. De diameter van de nieuwe tunnel is circa tien meter en gelijk aan die van de Westerscheldetunnel. Daarnaast is zes kilometer nieuwe hoofdrijbaan (N62) met twee ongelijkvloerse kruisingen aangelegd.

De Sluiskiltunnel wordt comfortabel voor de weggebruiker. Bij het inrijden van de tunnel is het niet donker; de binnenzijde is afgewerkt met lichte panelen en goede verlichting. Ook de beide toeritten krijgen een ruimtelijke vormgeving, die voorkomt dat een bestuurder plotseling een gesloten ruimte inrijdt. De architectuur van de viaducten is vergelijkbaar met die van de viaducten van de Westerscheldetunnel.

De tunnel krijgt boven elke toerit een bedieningsgebouw. Het hoofdbedieningsgebouw komt aan de westzijde. Verder komt er aan beide zijden van de tunnel een kanteldijk. Deze dijken voorkomen dat in extreme situaties, zoals het vollopen van een polder of het lek raken van de tunnel, grotere delen van het achterland onder water komen te staan.

BAM-TBI

De BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) is verantwoordelijk voor de planning, het budget en is opdrachtgever voor de bouwcombinatie BAM‐TBI. Combinatie BAM‐TBI wordt gevormd door de vier werkmaatschappijen BAM Civiel, Wayss & Freytag Ingenieurbau en TBI-ondernemingen Mobilis en Croon.

Mobilis en BAM Civiel zorgen voor het civieltechnische werk, zoals het betonwerk rondom en in de tunnel, de kunstwerken (viaducten en bruggen) en de wegenbouw. Wayss & Freytag Ingenieurbau verzorgde de boorwerkzaamheden. Croon Elektrotechniek verricht het installatiewerk.