Sluiskiltunnel genomineerd voor internationale bouwprijs

03 sep 2015

De Sluiskiltunnel in Terneuzen is genomineerd voor de NCE Tunnelling & Underground Space Award 2015. Deze internationale bouwprijs onderscheidt projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan innovaties in de tunnelbouw. Sluiskiltunnel is genomineerd in de categorieën Global Tunnelling Project of the Year (tot 500 miljoen dollar) en Tunnelling Team of the Year. De winnaars worden donderdag 3 december 2015 tijdens een bijeenkomst in Londen bekendgemaakt.

Opdrachtgever BV KKS en bouwcombinatie BAM-TBI (Croon Elektrotechniek en Mobilis) leverden met de bouw een uitzonderlijke prestatie door de Sluiskiltunnel vijf weken eerder dan gepland op te leveren, binnen budget, zonder claims of restpunten en met uitstekende kwaliteits- en veiligheidsresultaten. Uit een onafhankelijk onderzoek door het Nederlands Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen (COB) bleek dat dit in belangrijke mate is te danken aan de goede samenwerking tussen opdrachtgever en bouwcombinatie. Op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en transparantie is vanaf de bouwstart, vanuit één bouwkeet, intensief en succesvol samengewerkt, dankzij Project Start Ups en Project Follow Ups. Tien gouden omgangsregels werden in onderling overleg opgesteld en toegepast. Door de uitstekende intermenselijke verhoudingen en de daaruit voortvloeiende constructieve dialoog kwamen oplossingen steeds voortvarend tot stand in een goede onderlinge verstandhouding. Om zekerheid te krijgen over het goed functioneren van de tunnel in de praktijk zijn ook steeds gesprekken gevoerd met gebruikers (beheerder) en hulpdiensten (tunnelveiligheid).

​Economische impuls

Sluiskiltunnel is een belangrijke aanwinst voor de regio. Voorheen was er een draaibrug over het Kanaal Gent-Terneuzen die dagelijks 23 keer open ging, in totaal nam dat vijf uur in beslag. Dat leverde voor de regio veel economische schade op, Volgens berekeningen circa € 10 miljoen per jaar. De in mei 2015 opgeleverde tunnel is een belangrijke economische impuls die de regio volgens verwachting circa € 10 miljoen oplevert. De tunnel bevordert daarnaast in hoge mate de verkeersveiligheid.

Integrale benadering

De internationale jury bestaat uit tunneldeskundigen van zowel publieke als private partijen. Zij heeft in haar oordeel meegewogen dat de bouw van de Sluiskiltunnel heeft aangetoond dat de sleutel tot het succes van dergelijke complexe opgaven ligt in de integrale benadering en intensieve samenwerking. ´Een tunnel is niet een constructie op zich maar een samenwerkend geheel van alle civiele, wegbouwkundige, architectonische en installatietechnische elementen. Goede samenwerking en creëren van betrokkenheid van alle belanghebbenden zijn de kritische succesfactoren die uiteindelijk hebben geleid tot vroegtijdige oplevering en realisatie binnen budget´.

Overige genomineerden in de categorie Global Best Tunnelling Project of the Year zijn de Conwy tunnel in Wales en de metroverbinding tussen Bondstreet en Bakerstreet in Londen.