Renovatie RWZI Bath afgerond

06 nov 2015

TBI-onderneming Wolter & Dros heeft het project "Instandhoudingsmaatregelen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath Rilland" afgerond. Op 20 oktober j.l. werd de oplevering van het werk gevierd met opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta en onderaannemers TBI-ondernemingen Servicis en Croon Elektrotechniek. De maatregelen dragen er aan bij dat RWZI Bath beter, veiliger en schoner functioneert.

RWZI Bath grote zuiveringsinstallatie

RWZI Bath is ruim 30 jaar geleden gebouwd en was toe aan een grote onderhoudsbeurt. Bath heeft de op 3 na grootste RWZI van Nederland en zuivert het afvalwater van de gemeenten in het Noordwesten van de provincie Noord-Brabant en het industriegebied Moerdijk. Eigenaar Waterschap Brabantse Delta zuivert in met RWZI Bath het water van 800.000 burgers en zo'n 25.000 bedrijven in West-Brabant. De grote zuiveringsinstallatie heeft een capaciteit van zo'n 20.000m³/uur. Met het afval uit het water wekt het Waterschap energie op. Het gezuiverde, schone water wordt uiteindelijk weer in de Westerschelde gepompt. Het waterschap heeft werktuigbouwkundige, elektrotechnische, bouwkundige en civiele aanpassingen van de rioolzuivering door laten voeren.

​Contractvorm leidt tot intensieve samenwerking

Opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta en Wolter & Dros kozen er voor om dit project in een zogenaamd UAVgc-contract vast te leggen. In de waterwereld is zo'n geïntegreerde contractvorm vrij nieuw. Ook voor Brabantse Delta. Joseph Kuling directievoorzitter van Wolter & Dros licht toe: "De klus die we hier in Bath op uitzonderlijke wijze hebben geklaard, is absoluut het resultaat van een even intensieve als constructieve samenwerking."

​Afval wordt energie

Het Waterschap heeft veel aandacht voor de duurzaamheid van het zuiveringsproces. Bij de bouw 30 jaar geleden, besloot het waterschap om met het afval (rioolslib) uit het water, biogas te winnen en deze met een WKK-installatie te hergebruiken voor de energievoorziening.
Doel van het project was om de zuiveringsinstallatie zo aan te passen dat het meer biogas kan winnen uit het rioolslib. Daarvoor heeft Wolter & Dros de slibverwarmingsinstallatie vervangen om thermofiele vergisting in de toekomst mogelijk te maken en de capaciteit van biogasinstallatie te vergroten. Daarnaast is het ontvangstwerk, waar de grof filtering van het inkomende rioolwater plaatsvindt, grondig gerenoveerd.
Betonspecialist Servicis heeft het beton in diverse leidingen op het terrein gerepareerd en coatingwerkzaamheden uitgevoerd in de voorbezink-, tussenverdeel- en aeratietanks. En technisch dienstverlener Croon heeft de terreinbeveiliging uitgebreid door camera's op te hangen, slagbomen te plaatsen, de verlichting te verbeteren en het toegangscontrolesysteem beter te beveiligen. Bovendien werden de oog- en nooddouches vervangen.

​Meer capaciteit, minder energiegebruik, op tijd klaar

Alle maatregelen dragen er aan bij dat de RWZI Bath beter, veiliger en schoner functioneert. Waterschap Brabantse Delta zegt dat de zuivering er nu klaar voor is om ook de komende decennia te blijven bijdragen aan een schoon en veilig milieu. Men ging oorspronkelijk uit van een strakke doorlooptijd van 13 maanden. Maar doordat de gunning opschoof, resteerden nog maar 11 maanden voor de werkzaamheden. Volgens Kuling een uitdagende planning: "Echter dankzij de coöperatieve houding van de opdrachtgever konden we belangrijke tijdwinst boeken. Het project is binnen de gestelde tijd opgeleverd en binnen budget. En zónder dat het waterzuiveringsproces kwam stil te liggen." Als dank voor de prettige manier waarop de partijen met elkaar zijn opgetrokken bood Joseph Kuling het Waterschap een kunstwerk aan met de passende titel "Sterk door Samenwerking".

Het programma Ondernemend Nederland van RTL 7 zend een TV-item uit waarbij ook de nieuwe slibwerkerkingsinstallatie aandacht krijgt. Dit zal op zondag 8 november om 09.55 uur worden uitgezonden. Herhaling is op 14 november om 12.30 uur.