Project Friso kazerne in Ede aangemeld voor NRP Gulden Feniks

02 feb 2015

Het project Friso kazerne is aangemeld voor de NRP Gulden Feniks. Deze prijs is dé prijs ter bevordering van en inspiratie voor duurzaam gebruik van de bestaande omgeving. NRP Gulden Feniks is echt een prijs om van te leren, onder andere door de inzendingen te analyseren op belangrijke aspecten en trends. De maatschappelijke opgave om de levensduur van de bestaande omgeving te verlengen en de gebouwen en gebieden te verduurzamen is immers enorm. De onafhankelijke stichting NRP bevordert het duurzaam gebruik van de bestaande omgeving en het imago van transformatie en renovatie door belangenbehartiging, inspiratie en kennisdeling. TBI-ondernemingen HazenbergNico de BontCroon en Wolter & Dros hebben intensief samengewerkt in dit project.

Bekijk hier de inzending van het Akoesticum voor de Gulden Feniks

Van kazerne naar Akoesticum

In 2010 wordt het initiatief geboren voor het opzetten van een nationaal centrum voor de podiumkunsten: het Akoesticum. De gemeente Ede zocht gegadigden voor de leegstaande gebouwen op het Prins Maurits kazernecomplex. De initiatiefnemers – op zoek naar een karaktervol onderkomen – waren gelijk enthousiast over de Frisokazerne. De ligging is fantastisch: de Intercity stopt voor de deur en de Veluwe ligt in de achtertuin. Bovendien is het een sfeervol en stoer gebouw met dikke muren, zonder overbodige dingen. Iets wat prima past bij een trainingslocatie. Ook sloot de indeling van het oude gebouw bijna naadloos aan op het programma van eisen. Zonder veel bouwkundige ingrepen kon de kazerne omgebouwd worden tot het Akoesticum met concertzaal, instructieruimten, overnachtings- en horecafaciliteiten. Naar verwachting zullen jaarlijks ca. 20.000 musici, dansers en acteurs gebruik maken van de accommodatie.

Om het monumentale gebouw de gewenste nieuwe functie te geven, is het gebouw op onderdelen gereconstrueerd in de oorspronkelijke staat van voor WOII. Ook is er veel aandacht besteed aan de interne routing. Een centrale as verbindt de verschillende functies en is tevens een ontmoetingsplek. De hoofdingang is vergroot, waardoor er een binnenplaats is ontstaan, die het hart vormt van het gebouw. Alle functies zijn via lift, trap of loopbrug vanuit dit centrale hart te bereiken. Met deze ingrepen is de monumentale structuur niet verloren gegaan en als zodanig nog steeds herkenbaar. Ede is met deze herbestemming een bruisend cultureel centrum en een ‘thuis’ voor podiumkunstenaars rijker.

Doelstellingen

Deze herbestemming heeft meerdere doelen:

- Duurzame herontwikkeling monument naar een goed verhuurbaar en exploitabel pand.
- Renovatie en reconstructie voor behoud, respectievelijk terugbrengen van monumentale kwaliteiten.
- Het accommoderen van Stichting Akoesticum en andere partijen, waarbij het pand ook dient als aanjager voor de gebiedsontwikkeling van het totale kazerneterrein.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Stichting Akoesticum is de grootste huurder en heeft circa 55% van de voormalige J.W. Frisokazerne in gebruik. Voor het andere deel zoekt de gemeente Ede nog een geschikte huurder. De aanpak van de monumentale renovatie en reconstructie is in afstemming met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zeer nauwgezet beschreven en gecalculeerd.

Het programma omvat:

  • multifunctionele repetitie- en uitvoeringszaal met publiekstribune
  • 2 middelgrote en 8 kleine repetitie/oefenruimten (met akoestische wanden)
  • foyer met buffetvoorzieningen en keuken
  • 56 hotelkamers met sanitaire ruimten
  • presentatie-/galerieruimten (voor multifunctioneel gebruik)
  • restaurant
  • café
  • winkelruimte
  • kantoorruimten

Resultaten tot nu toe

Het complex is sinds oktober 2014 in gebruik. De eerste groepen hebben al gebruik gemaakt van de trainingsaccommodatie met overnachtingsfaciliteiten en zijn erg positief.

Vrijdag 23 januari 2015 werd het Akoesticum officieel geopend door Koning Willem-Alexander. De ambitie is dat het Akoesticum over enkele jaren een prominente plek inneemt in Nederland als trainingscentrum voor de podiumkunsten. Tevens vervult de stichting een rol in talentontwikkeling.