Officiële opening Diamant College

13 jan 2015

Het Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland - cluster 4(RENN 4) opende deze week officieel het nieuwe schoolgebouw aan de Diamantlaan in Groningen. De school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs is voortgekomen uit de voormalige Erasmusschool, de Van Heemskerckschool en de Th. Hart de Ruyterschool.

Het Diamant College is op maandag 12 januari 2015 op een bijzondere manier geopend met een Lipdub op een groot scherm. Het ondersteunende lied over het Diamant College is door een personeelslid en een leerling geschreven en gezongen.

Met een druk op de knop zette wethouder van onderwijs, Ton Schroor, een virtuele rondleiding door het gebouw in gang. Na afloop van de film konden alle aanwezigen de nieuwe school van binnen bezichtigen.

TBI-onderneming Wolter & Dros realiseerde de elektrotechnische werkzaamheden, inclusief energiemonitoring, voor het nieuwe schoolgebouw.

Passend onderwijs

Het RENN cluster 4 is een onderwijsorganisatie voor leerlingen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek. Op meer dan dertig locaties in Groningen, Friesland en Drenthe wordt (voortgezet) speciaal onderwijs gegeven. De eerder genoemde drie scholen vormen nu samen het Diamant College. De school maakt onderdeel uit van Samenwerkingsverbanden VO voor Passend Onderwijs in de regio en vervult daarbij een specifieke functie, waarbij schakelonderwijs naar passende arbeid of regulier onderwijs voorop staat.