Koning Willem-Alexander opent door TBI-ondernemingen gerealiseerd Akoesticum

27 jan 2015

Koning Willem-Alexander was op vrijdag 23 januari aanwezig bij de officiële opening van het Akoesticum in Ede. Dit nationaal trainingscentrum voor de podiumkunsten is gehuisvest in de voormalige Frisokazerne, die al geruime tijd leeg stond.

TBI samenwerking

De TBI-ondernemingen Nico de Bont en Hazenberg zijn in oktober 2013 gestart met de herbestemming van deze kazerne, die in oktober 2014 door het Akoesticum in gebruik is genomen. In dit project is intensief samengewerkt met TBI-zusterbedrijven Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros. Zij hebben hun kennis en ervaring gebundeld voor wat betreft restauratie, nieuwbouw en installaties. Deze multidisciplinaire samenwerking heeft al in meerdere verduurzamingsvraagstukken bewezen.

Lean

Het project omvatte de restauratie, renovatie, verduurzaming en herinrichting van de monumentale kazerne tot een nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater met studiecentrum en overnachtingsfaciliteiten. De uitvoering was complex en heeft binnen korte tijd en voor een krap budget plaatsgevonden. Flexibiliteit en inventiviteit waren hierbij noodzakelijk, waarbij het gehele bouwteam continu de integrale kwaliteit heeft bewaakt. Op basis van een lean- aanpal realiseerden zij in 11 maanden een geslaagde herbestemming van 7.000 m2.

Bekijk hier het videoverslag van de opening.