Handtekening onder contract renovatie Maastunnel

25 jan 2016

TBI-ondernemingen Croon, Mobilis, Nico de Bont en Wolter & Dros nemen renovatie Maastunnel voor hun rekening.

In de zomer van 2017 gaat de Maastunnel dicht voor een grootschalige renovatie en restauratie. Wethouder Pex Langenberg heeft op vrijdag 22 januari het contract getekend met TBI-ondernemingen Croon Elektrotechniek, Mobilis en Wolter & Dros om in integraal verband de renovatie en restauratie van dit bijzonder Rijksmonument uit te voeren.

De aanleiding voor de grootschalige renovatie is dat in 2011 is gebleken dat het beton van de Maastunnel in de loop der jaren is aangetast. Bovendien moet in 2019 voldaan worden aan de wet- en regelgeving voor veiligheid in tunnels. De expertise van de TBI-ondernemingen sluit hierbij goed aan.
De volgende werkzaamheden staan op het programma:
- Betonherstel en bouwkundige werkzaamheden;
- Groot technisch onderhoud aan de tunneltechnische installaties;
- Vernieuwing van de bedieningscentrale.

Het project is om een aantal redenen bijzonder te noemen. In het contract is speciale aandacht voor de samenwerking opgenomen. De gemeente Rotterdam en de bouwpartner bereiden het project dan ook samen voor. De gemeente Rotterdam en het bouwcollectief vormen samen een projectbureau en maken zo optimaal gebruik van elkaars expertise.

Daarnaast is de Maastunnel al bijna 75 jaar oud en tevens een Rijksmonument. Zo kan het gebeuren dat er tijdens de sloopwerkzaamheden onverwachtse situaties ontstaan die passend moeten worden opgelost. De "look and feel" van de Maastunnel moet behouden blijven. Authentieke elementen mogen niet verloren gaan. Voor de monumentale werkzaamheden is TBI-onderneming Nico de Bondt ingeschakeld.

In de nieuwe situatie wordt de Maastunnel bediend vanaf de gemeentelijke Verkeerscentrale Kleinpolderplein. Hiervoor worden bedienings- en signaleringsapparatuur aangebracht. Verder komt er een nieuwe omroepinstallatie evenals een intercominstallatie, verkeersdetectiesysteem en ventilatiesysteem.

De bereikbaarheid van de stad en de ruit heeft hoge prioriteit tijdens de werkzaamheden. Aan deze opgave wordt sinds 2014 hard gewerkt samen met bedrijven en bewoners en in samenhang met de ontwikkelingen van verkeer en vervoer in Rotterdam.