Gebouw Den Holland genomineerd voor Betonprijs 2015

23 okt 2015

De Betonprijs is een tweejaarlijkse prijs voor projecten waarin het materiaal beton op een bijzondere wijze is toegepast. Dit jaar zijn er 93 projecten ingediend die door een jury (onder leiding van de heer Cees Brandsen van Rijkswaterstaat) zorgvuldig zijn beoordeeld. Deze 93 inzendingen kunnen meedingen naar een prijs in een of meerdere van de in totaal acht categorieën.

Speciaal gevelstucwerk

Gebouw De Holland is genomineerd in de categorie Restauratie/ Reparatie. In dit project is speciaal gevelstucwerk gebruikt dat zelden voorkomt in bouwprojecten. In het stucwerk zit een toelage van natuursteensplit. Doordat delen van de oude gevel in tact zijn gebleven, moest de kleur van het natuursteen voor het nieuwe gedeelte tot in precisie aansluiten bij de oude structuur, om kleurverschil tegen te gaan.

De winnaars van de Betonprijs 2015 worden bekend gemaakt tijdens het Betonprijsdiner op 18 november a.s. in de Burgerzaal van het Gemeentehuis Rotterdam door de heer Cees Brandsen, de juryvoorzitter.

Project De Holland

In opdracht van Het Nationaal Onderwijsmuseum en gemeente Dordrecht werd door TBI-onderneming Hazenberg gewerkt aan de renovatie en herbestemming van het gebouw Den Holland. Deze renovatie is een heel bijzonder project voor Hazenberg Bouw. De Holland was door langdurige leegstand en lelijke aanbouwen ernstig verpauperd. Het gebouw is van oorsprong een oud kantoorpand voor een verzekeringsmaatschappij uit 1859. Het contrast met hoe De Holland eerst was is groot. De ruimtes zijn lichter gemaakt en hebben een open karakter. Het Nationaal Onderwijsmuseum wil dit graag zo houden. Er zijn geen wanden aangebracht. Het gebouw is teruggebracht naar de oorsprong zoals architect Sybold van Ravensteyn het ooit bedacht.