Fusie TBI-ondernemingen Korteweg Bouw en Bouwbedrijf Hazenberg

20 aug 2015

Per 1 augustus 2015 zijn de TBI-ondernemingen Korteweg Bouw B.V. uit Breda en B.V. Bouwbedrijf Hazenberg uit Vught gefuseerd tot Hazenberg Bouw B.V. Hierdoor is er één krachtige Zuid-Nederlandse bouwonderneming ontstaan met de focus op woning- en utiliteitsbouw, herbestemming en transformatie, renovatie en onderhoud.

De fusie van de twee zusterbedrijven is een logisch gevolg van het transitieproces dat beide bedrijven de afgelopen anderhalf jaar hebben doorlopen. Dit heeft geleid tot een nieuw markt- en klantgericht organisatiemodel en een eigentijdse en transparante manier van samenwerken met klanten en partners.

Steeds vaker ontstond hierdoor een overlap van activiteiten en verwarring in de markt. Door de fusie kunnen de bedrijven elkaars krachten optimaal gebruiken en innovatieve producten en diensten ontwikkelen. Zo ontwikkelden zij bijvoorbeeld met andere TBI-ondernemingen onderscheidende woningbouwconcepten in het
TBI WOONlab. De fusie tot Hazenberg Bouw B.V. is 1 augustus 2015 notarieel bekrachtigd.

Hazenberg Bouw B.V. is gevestigd in Vught, met een nevenvestiging in Breda voor relaties in West-Brabant. Binnen Hazenberg Bouw B.V. wordt de jarenlange kennis en ervaring van beide bedrijven samengevoegd, waardoor er een nieuwe eigentijdse en marktgeoriënteerde organisatie ontstaat, die klaar is voor de toekomst. Hazenberg Bouw B.V. heeft 180 medewerkers in dienst en verwacht dit jaar een omzet van € 60 mln. te realiseren.