Duurzaam verzilveren voor Waterschappen

22 sep 2015

Hoe kunnen Waterschappen het wisselende aanbod aan groene stroom verzilveren? TBI-onderneming Croon en Peeeks onderzoeken in een exclusieve samenwerking de mogelijkheden om het regelbaar vermogen van pompen en gemalen in te zetten voor de balancering van het elektriciteitsnet bij Waterschappen.

De flexibiliteit in het pompen van water, maakt het mogelijk om intelligent te schakelen op tekorten en overschotten in het elektriciteitsnet. Deze tekorten en overschotten worden onder andere veroorzaakt door fluctuaties in duurzame opwekkers van zon- en windenergie.

Toename duurzame opwekking

De komende jaren zal duurzame energieopwekking steeds meer toenemen en dat maakt het noodzakelijk om op de fluctuaties in het energieaanbod van deze opwekkers in het elektriciteitsnet te anticiperen om onbalans te voorkomen. Door energieverbruik intelligent uit te stellen of te vervroegen kan ‘onbalans’ worden voorkomen en kan het aandeel van duurzame energie op het elektriciteitsnet ook weer toenemen. Dit draagt bij aan duurzaam energie gebruik en kan uiteindelijk de energierekening verlagen. Croon zal haar expertise inzetten om de besturing van de pompen aan te passen, de installaties te beheren en de veiligheid te garanderen. Peeeks zal de gemalen van informatie voorzien om bij het besturen van de installaties te anticiperen op de fluctuaties in het energieaanbod en deze flexibiliteit verzilveren op de onbalansmarkt.

Door de combinatie van aanwezige ervaring en expertise hebben Croon en Peeeks een sterke fundering om tot een nieuw innovatief product voor waterbeheer in Nederland te komen. De komende maanden zullen Croon en Peeeks de eerste theoretische besparingsinschattingen valideren om deze vervolgens bij enkele installaties in de praktijk te toetsen. Voor deze pilots wordt nog gezocht naar deelnemers. We houden geïnteresseerden op de hoogte van de voortgang van de pilots via onze websites.

Over Croon en Peeeks

Croon is Nederlands grootste in elektrotechniek gespecialiseerde bedrijf. Al meer dan 135 jaar lopen we voorop bij nieuwe ontwikkelingen. We leven elektrotechniek. Ook in deze tijd, waarin de rol van elektrotechniek steeds belangrijker wordt, zijn wij een aanjager van nieuwe technologische ontwikkelingen. We hebben de kennis, de ervaring en het vakmanschap om intelligente systemen en integrale, duurzame oplossingen te bedenken, te ontwikkelen, te implementeren, te beheren en te onderhouden. Daarbij zoeken we altijd de verbinding. Met collega’s, klanten, met andere organisaties en bedrijven.

Croon Elektrotechniek is onderdeel van TBI-holdings. TBI is een groep van ondernemingen die met elkaar en met hun klanten en partners de leefomgeving van de toekomst maken. Bij de TBI-ondernemingen werken mensen die zich onderscheiden door technisch vakmanschap, ondernemerschap, innovatiekracht en samenwerking op het gebied van Techniek, Bouw en Infra. Gezamenlijk realiseerden de TBI-ondernemingen in 2014 een omzet van € 1.603 miljoen.

Peeeks

Peeeks is een start-up gevestigd in Yes!Delft, de incubator van de Technische Universiteit Delft. Peeeks realiseert grote kostenbesparingen op energierekeningen door het ontsluiten van flexibiliteit in bedrijfsprocessen. Regelbare bedrijfsprocessen zijn bijvoorbeeld koelen, vriezen, verwarmen en productie met voorraad en/of buffers. Het unieke platform en software van Peeeks schakelt automatisch & intelligent deze energieverbruikers in en uit zonder daarbij de bedrijfsprocessen negatief te beïnvloeden. Peeeks verzilvert vervolgens deze flexibiliteit op de onbalansmarkt, waardoor Nederland meerduurzame opwekkers op het elektriciteitsnet aan kan.