Contractondertekening bouwpartijen 4e Gymnasium

19 jan 2015

16 januari 2015 ondertekenden TBI-ondernemingen Wolter & Dros en Croon Elektrotechniek in samenwerking met Dura Vermeer officieel de contracten voor de bouw van het 4e Gymnasium in Amsterdam. De bouw zal in maart 2015 van start gaan en in de zomer van 2016 zal het nieuwe schoolgebouw in gebruik worden genomen.

Het 4e Gymnasium, ontworpen door Architectenbureau Paul de Ruiter, zal uiteindelijk ruimte bieden aan ongeveer 800 leerlingen. De locatie vormt de entree van het eerste energieneutrale stadsdeel van Amsterdam: de Houthaven. Dit gebied, circa 30 hectare groot, heeft jarenlang een industriële rol vervuld en zal in de komende jaren transformeren in een levendige stadswijk met verschillende eilanden met een grote diversiteit aan gebouwen en gebruikers.

​Culturele focus

Het nieuwe 4e Gymnasium voldoet aan alle kwaliteiten waaraan een modern gymnasium behoort te voldoen. Het accent ligt daarbij op kunstzinnige en culturele vorming. Vakken zoals film, drama, schilder- en tekenkunst kunnen gevolgd worden naast het gebruikelijke curriculum. Om deze vakken te kunnen faciliteren, zullen er naast reguliere leslokalen een atelier, een filmzaal, een theater en een laboratorium worden gerealiseerd.

​Speelse compositie

De gevel van het 4e Gymnasium is opgebouwd uit verschillende geel-, oranje- en roodkleurige korrels. Deze korrels, die elk verschillen in hoogte, breedte en diepte, bestaan zowel uit transparant als gekleurd geëmailleerd glas, omgeven door een zonwerend houten kader. Het gebouw wordt onderverdeeld in drie horizontale zones; de plint (entree en openbaar programma), de bovenbouw (les- en werkruimten) en de top (sportprogramma). De twee volwaardige sportzalen op de bovenste verdieping, herkenbaar aan de aluminium invulling, kunnen dankzij de aparte opgang ook buiten schooltijd door de buurt worden gebruikt.

Energieneutrale frisse school

Als eerste energieneutrale stadsdeel is de Houthaven een ambitieuze ontwikkeling. Het 4e Gymnasium gaat mee in deze duurzame ambitie. Het schoolgebouw wordt aangesloten op de warmtelevering in het Houthaven gebied, en betonkernactivering wordt toegepast. Tevens wordt het complex geïsoleerd met zeer hoogwaardig drievoudig glas en wordt de benodigde elektriciteit opgewekt op het dak middels PV-cellen. Het 4e Gymnasium wordt een Frisse School (Klasse B) waarmee een optimaal binnenklimaat wordt gegarandeerd, hetgeen een positief effect zal hebben op de gezondheid, de leerprestaties en het functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel.