Trainee Kasia Uchman

‘Ik was product owner van een innovatie die inmiddels al is verkocht’

Kasia Uchman spraken we al eerder, toen zij als TBI-trainee op het Rotterdamse bouwproject Little C werkte bij J.P. van Eesteren. Daar hield ze zich bezig met het ‘verslimmen’ van de bouwplaats met sensoren, algoritmes en machine learning. Onlangs startte ze bij het derde en laatste project van haar traineeship.

Wat ging je doen na je werk op de bouwplaats?

‘Ik raakte tijdens een TBI Kenniscafé in gesprek met Gerben Broekhuijsen. Hij was tien jaar geleden TBI-trainee en werkt nu als projectmanager bij technisch dienstverlener Croonwolter&dros. Gerben gaf een presentatie over een nieuwe venture binnen Croonwolter&dros: het Modulair Bedrijf. Daar ontwikkelen ze gestandaardiseerde plug-and-play installatieproducten, waarmee de klant snel de installatie voor zijn project kan configureren. Deze mogelijkheid trekt de keuze voor een installatie naar voren, naar de ontwerpfase. Dat is belangrijk, want juist in die fase kun je het bouwproces slimmer maken en grootschalig maatwerk vermijden. In de realisatiefase is veel minder mogelijk.’

Dat heb je geleerd tijdens je werk op de bouwplaats?

‘Ja, daar kan ook nog steeds veel gebeuren, maar niet zoveel als in het voortraject. Daarom wilde ik in mijn tweede trainee-periode verder naar het begin opschuiven. Het nieuwe Modulair Bedrijf bood me de kans om aan twee productontwikkelingen mee te werken. De eerste was een warmte- en koude opwekkingscentrale (WKO), de tweede een klimaatplafond: Modufy. Dat is een 100% circulair, schaalbaar klimaatconcept voor kantoren. Met Modufy wonnen we de TBI Innovatieprijs, een reis naar de Zwitserse Alpen. En tijdens mijn werkperiode hebben we Modufy marktklaar gemaakt en aan een project verkocht.’

Welke taken kreeg jij bij de ontwikkeling van deze twee nieuwe producten?

‘Bij Modufy was ik product owner, oftewel kartrekker. Daarnaast deed ik marktonderzoek naar de mogelijke toepassingen van modulaire installatieproducten. Intern is men vooral op techniek gericht, dus ik ging me verdiepen in de behoeften van de klant. Ik deed kwantitatief onderzoek naar het marktvolume voor modulaire producten voor kantoorgebouwen, want die krijgen met steeds strengere duurzaamheidseisen te maken. Voor mijn onderzoek sprak ik met bestaande en potentiële klanten en met commerciële collega’s van Croonwolter&dros. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat modulaire installaties alleen interessant zijn voor klanten met een langetermijnvisie op hun vastgoed. Daarnaast deed ik specifiek onderzoek naar de toegevoegde waarde van Modufy en maakte ik daar een business case-opzet voor.’

Kunnen we even stilstaan bij dit nieuwe klimaatplafond? Wat doet dit beter dan de bestaande klimaatplafonds?

‘Het is 100% circulair, bespaart 30% materiaal in de productie en vraagt minder verpakkingsmateriaal, waar bovendien geen plastic aan te pas komt. Hierdoor is Modufy goedkoper en ook sneller te installeren. Qua prestaties biedt dit klimaatplafond 100% meer koelvermogen. Dit is bij nieuwe of gerenoveerde kantoren belangrijk, omdat men daar vaak veel glas toepast, wat de koelvraag groter maakt dan de warmtevraag. Daarbij is het energieverbruik 10% lager dan bij een conventioneel klimaatplafond. Het is ook 10% goedkoper dan concurrerende oplossingen. In het kantoorgebouw van VORM Bouw in Schiedam worden straks als onderdeel van een revitalisering drie bouwlagen voorzien van onze klimaatplafonds.’

Wat was je andere taak bij het Modulair Bedrijf?

‘Ik werkte mee aan een agile productontwikkelingsproces, zodat we een professionaliseringsslag konden maken. Daarbij heb ik een Obeya room ingericht. Dit is naast een digitale werkomgeving ook een fysieke kamer, een soort war room, waar aan elk van de vier wanden de stappen worden opgehangen op het terrein van do, plan, act en check. In die ruimte hou je voortgangsbijeenkomsten, waarbij je zaken meetbaar maakt. Het werd ook een plek waar collega’s uit andere TBI ondernemingen langskwamen voor een gesprek. Daaruit ontstond het idee voor een vaste makers-zone waar we samen aan innovaties kunnen werken.’

En wat gebeurt er met dat idee?

‘Ik ben gevraagd dat uit te werken. Eerst maakten we een impressie-set met collages en plattegronden, in de latere fase ook een schatting van de verbouwingskosten. Voor mij als architect zijn dit soort opdrachten natuurlijk erg leuk en kan ik er mijn skills in kwijt. De uitkomsten hebben we aan de directie van Croonwolter&dros en de Raad van Bestuur van TBI gepresenteerd. En inmiddels hebben we een ‘go’. We mogen onze Creatiefabriek uitvoeren!’

Heb je ook contact met andere jonge TBI’ers?

‘Ja, ik doe vaak mee aan de activiteiten van Jong TBI. Afgelopen november maakten we een driedaagse studiereis naar Hamburg, die ik samen met drie andere collega’s had georganiseerd. Mijn vorige werkgever heeft een grote bouwlocatie in het centrum, waar aan het Axel Springer Quartier wordt gewerkt. Dit is een combinatie van nieuwbouw en renovatie van de monumentale Axel Springer toren. Daar keken we hoe men in Duitsland de logistiek regelt in een drukke binnenstedelijke omgeving. Ook bezochten we de gebiedsontwikkeling in HafenCity. Daar zagen we hoe efficiënt en duurzaam er wordt gebouwd.’

Sinds kort werk je bij Synchroon, de ontwikkelaar binnen TBI.

‘Ja, ik schoof op naar het begin van het bouwtraject. Dit is een droomplek voor mij, want hier mag ik werken aan een grootschalige, binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Utrecht: project Wisselspoor. Het gaat om grond van NS, tussen twee spoorlijnen in, die met de jaren in onbruik is geraakt. Daar wordt een mooi, levendig gebied met 1.250 woningen en 35.000 m2 aan extra functies gecreëerd. Het eerste deelgebied is al in aanbouw. Voor deel 2, 3 en 4 worden nu plannen gemaakt. Ik ga daar het Programma van Eisen voor schrijven aan de hand van vastgestelde thema’s zoals woonprogramma, ontwerpfactoren, duurzaamheid, circulariteit, mobiliteit en biodiversiteit. Bij het thema biodiversiteit beschrijf ik bijvoorbeeld hoe je in het ontwerp waarborgt dat de flora en fauna zich kan blijven ontwikkelen.’

Dat lijkt me al een flinke klus, maar daarnaast heb je nóg een opdracht?

‘Dat klopt, Ik doe onderzoek naar verduurzaming van achterstandswijken in Arnhem en Nijmegen, waar veel woningen eigendom van corporaties zijn. Dat gegeven wil men aangrijpen om te kijken of de woonomgeving tegelijk zo kan worden aangepast dat die beter bijdraagt aan de levenskwaliteit van de bewoners. Kun je bijvoorbeeld ook de veiligheid of sociale cohesie vergroten? Het zou mooi zijn als mijn onderzoek een analysetool oplevert, die later ook in de andere locaties kan worden gebruikt. Hiervoor moet ik dus met veel mensen praten en veldonderzoek doen.’

Wat is je algemene gevoel nu, over jouw traineeship?

‘Heel goed. Ik bewandel de weg die ik wil volgen. In dit traineeship krijg je uitdagingen en laten ze je vliegen. Maar je moet wel zelf de kansen zien en pakken. En omdat de vrijheid groot is, moet je goed met je tijd kunnen omgaan om je doelen te halen. Als je dat kunt, zit je hier perfect. Mocht je vastlopen, dan is er altijd iemand die je kan helpen. Naast de formele begeleiders zoals je coach en mentor, vind je ook altijd informele steun. Ook met je mede-trainees kun je klankborden. Ik heb veel geleerd over de samenwerking tussen verschillende disciplines, over technische installaties en over hoe je vernieuwing kan doorvoeren.’

Wat heb je geleerd op het persoonlijke vlak?

‘Ik heb zeker geleerd om voor mezelf op te komen. En dat werk ook plezier mag zijn. Het ging mij voorheen alleen om het resultaat. Nu kan ik ook van het proces genieten. Ik heb geleerd dat ik het niet alleen hoef te doen. Ik wil in controle blijven, maar weet nu dat ik op anderen kan vertrouwen. Dat we het samen doen.’

Andere trainees aan het woord